Դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

06-12-2012

"Վամաքս" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Սյունիքի մարզի Աճանանի համայնքում խոզաբուծական ֆերմայի կառուցման աշխատանքային նախագիծը

"Էյ ընդ Էմ Ռեյր" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղի վարչական տարածքի Ուլաշիկի գետավազանում գտնվող N5 ստորերկրյա հանքային ածխաթթվային ջրաղբյուրի օգտակար հանածոի արդյունահանման նախագիծը

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>