2013թ. հունիսի 19-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

21-06-2013

"Գռոմ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևան քաղաքի Վարդաշեն 9/76 հասցեում նախատեսվող կենցաղային քիմիայի, լվացող, մաքրող և խնամող հեղուկ միջոցների արտադրամասի աշխատանքային նախագիծը-19.06

Սարի Մայնինգ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի բենտոնիտային կավերի հանքավայրի արդյունահանման նախագիծը-19.06

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>