2014թ. հուլիսի 24-ից 25-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

31-07-2014

Մանանա Գրեյն" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի "Մանանա Գրեյն" տեղամասի արդյունահանման նախագիծը-25.07

Երևանյան բազալտ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության Երևան քաղաքի Սպանդարյանի բազալտի հանքավայրի ընդլայնման արդյունահանման նախագիծը-24.07

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18

<
>