2014թ. նոեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 2-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

10-12-2014

"Հայգյուղշիննախագիծ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության "Բաղրամյան-Նորակերտ ինքնահոս ոռոգման համակարգի նախագծում և հեղինակային հսկողություն" նախագծային աշխատանքները-02.12

Դալար գազ" ՍՊԸ - Ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Արարատի մարզի Դալար համայնքում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ-ի կառուցման փոսթաթղթերը-28.11 Նախագծին կարող եք ծանոթանալ "Բնապահպանական փորձաքննություն" ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18

<
>