<<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության ռազմավարություն և գործողությունների պետական ծրագիր>> փաստաթղթի նախագծի հանրային քննարկում

18-05-2015

ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կողմից <<Կենսաբազմազանության և լանդշաֆտների պահպանություն միավորում>> ՀԿ-ի միջոցով իրականացվում է <<“Կենսաբանական բազմազանության մասին” ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 5-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում և “Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի” վերանայում>> ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է <<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության ռազմավարություն և գործողությունների պետական ծրագրի>> փաստաթղթի նախագիծը: Վերջինիս կապակցությամբ <<Կենսաբազմազանության և լանդշաֆտների պահպանություն միավորում>> ՀԿ-ն կազմակերպում է շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ հանրային քննարկում, որը կկայանա 2015 թ. մայիսի 26-ին ժամը 14:00-ին «Մոսկվայի Տուն» մշակութային և բիզնես կենտրոնի խորհրդակցությունների դահլիճում (Երևան, Արգիշտի 7):

Նյութեր

<
>