2015թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

17-09-2015

"Սոֆտեքս" ՍՊԸ - Ներկայացվում բնապահպանական փորձաքննության թղթի արտադրամասի վերազինման աշխատանքային նախագիծը-9,09 Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18

<
>