2015թ. հոկտեմբերի 1-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ներկայացրվել է նախագիծ

02-10-2015

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ - ներկայացվում է բնապահպանական փորձաքննության կաթսայատան շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը:

Նախագծերին կարող եք ծանոթանալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18:

<
>