«Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի» նախնական գնահատման վերաբերյալ հանրային քննարկում

02-03-2016

2016թ. մարտի 15-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության ‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ում (ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 42/27) տեղի է ունենալու «Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի» նախնական գնահատման վերաբերյալ հանրային քննարկում, ինչի մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ 011 818 - 545 հեռախոսահամարով:

Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանը մշակվել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի պահանջի:

Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

<
>