Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ

16-03-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/18 ծածկագրով ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/17 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/14 ծածկագրով ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/13 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/06 ծածկագրով հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով քիմիական  նյութերի հրավեր

 

Փետրվար

27.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն

03.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԾՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն


Հունվար

10.01.2017թ. - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01) ծածկագրով հրավեր
 ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/02) ծածկագրով հրավեր
 ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/03) ծածկագրով հրավեր
  ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01 բաց ընթացակարգի ծածկագրով հայտարարություն


2016թ.

Նոյեմբեր

22.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով հրավեր

Հոկտեմբեր

27.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/17) ծածկագրով հրավեր

11.10.2016 -  ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24 ծածկագրով հրավեր

Սեպտեմբեր

16.09.2016 -  ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1) ծածկագրով հրավեր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հրավեր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով հրավեր

<
>