Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ

07-12-2017

Փետրվար

27.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն

03.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԾՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն


Հունվար

10.01.2017թ. - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01) ծածկագրով հրավեր
 ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/02) ծածկագրով հրավեր
 ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/03) ծածկագրով հրավեր
  ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01 բաց ընթացակարգի ծածկագրով հայտարարություն


2016թ.

Նոյեմբեր

22.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով հրավեր

Հոկտեմբեր

27.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/17) ծածկագրով հրավեր

11.10.2016 -  ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24 ծածկագրով հրավեր

Սեպտեմբեր

16.09.2016 -  ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1) ծածկագրով հրավեր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հրավեր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով հրավեր

<
>