Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ

28-04-2020

28.04.2020թ.վավեր է մինչև 05.05.2020թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ջրածածկ պետական և համայնքային շենք-շինությունների ապամոնտաժման (քանդման) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/04  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր

Մասնակցության համար` https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6086853


03.03.2020թ.վավեր է մինչև 10.03.2020թ.ժամը 10:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/15» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


07.02.2020թ.վավեր է մինչև 14.02.2020թ.ժամը 11:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Դրոշմակնիքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/14» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


07.02.2020թ.վավեր է մինչև 14.02.2020թ.ժամը 10:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր12.12.2019թ.վավեր է մինչև 19.12.2019թ.ժամը 11:10 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


10.12.2019թ.վավեր է մինչև 17.12.2019թ.ժամը 10:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


10.12.2019թ.վավեր է մինչև 17.12.2019թ.ժամը 09:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


06.12.2019թ.վավեր է մինչև 13.12.2019թ.ժամը 11:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


29.11.2019թ.վավեր է մինչև 06.12.2019թ.ժամը 11:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/06»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


12.11.2019թ.վավեր է մինչև 19.11.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


07.11.2019թ.վավեր է մինչև 11.11.2019թ.ժամը 12:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/05»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


07.11.2019թ.վավեր է մինչև 11.11.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


07.11.2019թ.վավեր է մինչև 11.11.2019թ.ժամը 09:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​


 01.11.2019թ.վավեր է մինչև 08.11.2019թ.ժամը 11:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


31.10.2019թ.վավեր է մինչև 07.11.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


30.10.2019թ.վավեր է մինչև 06.11.2019թ.ժամը 12:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


30.10.2019թ.վավեր է մինչև 06.11.2019թ.ժամը 11:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


30.10.2019թ.վավեր է մինչև 07.11.2019թ.ժամը 10:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


30.10.2019թ.վավեր է մինչև 06.11.2019թ.ժամը 09:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​


29.10.2019թ.վավեր է մինչև 05.11.2019թ.ժամը 12:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների»»ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/03  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


29.10.2019թ.վավեր է մինչև 05.11.2019թ.ժամը 12:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​


29.10.2019թ.վավեր է մինչև 05.11.2019թ.ժամը 11:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


29.10.2019թ.վավեր է մինչև 05.11.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների»ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01»  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​


29.10.2019թ.վավեր է մինչև 05.11.2019թ.ժամը 09:30 
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/01»  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​10.09.2019թ.վավեր է մինչև 17.09.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/25» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.08.2019թ.վավեր է մինչև 04.09.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24» «Տրանսպորտային նյութերի» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


23.08.2019թ.վավեր է մինչև 30.08.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04 ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 23.08.2019թ.վավեր է մինչև 30.08.2019թ.ժամը 11:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20 ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


07.08.2019թ.վավեր է մինչև 14.08.2019թ.ժամը 10:00 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/23» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


02.08.2019թ. վավեր է մինչև 09.08.2019թ. ժամը 10:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


26.07.2019թ. վավեր է մինչև 02.08.2019թ. ժամը 10:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


15.07.2019թ.վավեր է մինչև 22.07.2019թ.ժամը 11:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


15.07.2019թ.վավեր է մինչև 22.07.2019թ.ժամը 10:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/21» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


26.06.2019թ.վավեր է մինչև 03.07.2019թ.ժամը 10:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար ««Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.06.2019թ.վավեր է մինչև 07.08.2019թ ժամը 10:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության 2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր25.06.2019թ.վավեր է մինչև 02.07.2019թ. ժամը 10:00
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/18» ծածկագրով  մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


29.05.2019թ.վավեր է մինչև 05.06.2019թ. ժամը 10:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/17  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր.


20.05.2019թ վավեր է մինչև 27.05.2019թ. ժամը 10:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/16  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


17.05.2019թ. վավեր է մինչև 24.05.2019թ.ժամը10:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


15.05.2019թ.վավեր է մինչև 22.05.2019թ. ժամը 10:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


16.04.2019թ.վավեր է մինչև 23.04.2019թ ժամը 10:30
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/13  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


16.04.2019թ.վավեր է մինչև 23.04.2019թ ժամը 10:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/12  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.03.2019թ.վավեր է մինչև 04.04.2019թ ժամը 10:30
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.03.2019թ.վավեր է մինչև 04.04.2019թ ժամը 10:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի»-ի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/10  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.03.2019թ.վավեր է մինչև 04.04.2019թ ժամը 11:00
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/15 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03 նյութերի» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/07 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր

 
 

Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/51 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/50 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/49 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/48 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/46 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար ««Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարությանն ամրակցված առանձին տարածքներում ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/42 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/40 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շերտավարագույրի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/38 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մեդալների, կրծքանշանների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/37 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բացիկների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/35 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Աշխատանքային կոմբինիզոնի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/34 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/33 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/32 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/31 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/21 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/25 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/24 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի»ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/18 ծածկագրով ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/17 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/14 ծածկագրով ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/13 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/06 ծածկագրով մրցույթի հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով մրցույթի հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հրավեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հրավերՓետրվար

27.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն

03.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԾՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն


Հունվար

10.01.2017թ. - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01) ծածկագրով հրավեր
 ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/02) ծածկագրով հրավեր
 ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/03) ծածկագրով հրավեր
  ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01 բաց ընթացակարգի ծածկագրով հայտարարություն


2016թ.

Նոյեմբեր

22.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով հրավեր

Հոկտեմբեր

27.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/17) ծածկագրով հրավեր

11.10.2016 -  ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24 ծածկագրով հրավեր

Սեպտեմբեր

16.09.2016 -  ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1) ծածկագրով հրավեր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հրավեր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով հրավեր

<
>