Հրավերներում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

07-02-2020

2020թ. 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն


2020թ. 
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն 

<
>