Գնահատող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

16-03-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/18 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/17 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/14 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/13 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Ապրիլ

04.04.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/02» ծածկագրով, արձանագրություն N2
                            ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/08)» ծածկագրով,  արձանագրություն N2


Մարտ

30.03.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10)» ծածկագրով, արձանագրություն N1
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/6- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11)» ծածկագրով, արձանագրություն N1
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա)» ծածկագրով, արձանագրություն N

10.03.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N2

02.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/12)» ծածկագրով, արձանագրություն N2


Փետրվար

17.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04)» ծածկագրով, արձանագրություն N2

15.02.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ--ՊԸ-ԾՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N3

10.02.2017թ. - ‹‹ՀՀ-ԲՆ--ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N2


Դեկտեմբեր

05.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով մրցույթի գնման ընթացակարգի  արձանագրություն

02.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Նոյեմբեր

04.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/17) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Հոկտեմբեր

17.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-16/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

14.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

13.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/24 ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/24 ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

12.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1 ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

27.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

26.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

23.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

19.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14 ) ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Օգոստոս

"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն

Հուլիս

"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն

 

<
>