Գնահատող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

03-03-2020

2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/06» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2020թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/25» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


 2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար 2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն 


 2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն  


 2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար 2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն   


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն  


 2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար 2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն  


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/23  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի»ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/19  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Շրջակա միջավայրի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/18  ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/17 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/16 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/12 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի»-ի ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի»-ի ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/10 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/15 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/07 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

 

Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/51 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/50 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/49 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/48 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/46 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարությանն ամրակցված առանձին տարածքներում ընթացիկ նորոգման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/42 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/40 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շերտավարագույրի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/38 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մեդալների, կրծքանշանների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/37 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բացիկների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/35 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Աշխատանքային կոմբինիզոնի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/34 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/33 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/32 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/31 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/21 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի»ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/25 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/24 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման 
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/18 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/17 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/14 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/13 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02» ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն


Ապրիլ

04.04.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/02» ծածկագրով, արձանագրություն N2
                            ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/08)» ծածկագրով,  արձանագրություն N2


Մարտ

30.03.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10)» ծածկագրով, արձանագրություն N1
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/6- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11)» ծածկագրով, արձանագրություն N1
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա)» ծածկագրով, արձանագրություն N

10.03.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N2

02.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/12)» ծածկագրով, արձանագրություն N2


Փետրվար

17.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04)» ծածկագրով, արձանագրություն N2

15.02.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ--ՊԸ-ԾՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N3

10.02.2017թ. - ‹‹ՀՀ-ԲՆ--ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N2


Դեկտեմբեր

05.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով մրցույթի գնման ընթացակարգի  արձանագրություն

02.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Նոյեմբեր

04.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/17) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Հոկտեմբեր

17.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-16/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

14.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

13.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/24 ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/24 ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

12.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1 ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

27.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

26.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

23.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14 ) ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

19.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14 ) ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Օգոստոս

"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն

Հուլիս

"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)" ծածկագրով  մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրոթյուն

 

<
>