Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ

03-03-2020

2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ»-ի «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


 

2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24»  ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20»  ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04»  ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01»  ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03»  ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/23 նյութերի» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​​​​​​​​


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/19 նյութերի» ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/12 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի»-ի ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի»-ի ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/10 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/15 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/07 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարությունԲնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/51 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/50 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարությանն ամրակցված առանձին տարածքներում ընթացիկ նորոգման աշխատանքների»ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի»ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի»ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/42 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի»ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/40 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շերտավարագույրի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/38 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մեդալների, կրծքանշանների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/37 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բացիկների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/35 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Աշխատանքային կոմբինիզոնի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/34 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/33 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/32 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/31ածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/25 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/24 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն  


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն   


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի պայմանագրի կնքելու մասին հայտարարություն


Հոկտեմբեր

13.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ16/24 ծածկագրով առանց գնւոմների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային  ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15)»ծածկագրով շրջանակային համաձայանագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

27.09.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14)» ծածկագրով շրջանակային համաձայանագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Օգոստոս

«ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)» ծածկագրով շրջանակային համաձայանագրերով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

 

<
>