Չկայացած ընթացակարգի հայտարարություններ

07-12-2017

Ապրիլ

04.04.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/02» ծածկագրով չկայացած  բաց ընթացակարգով գնումը կատարելու մասին հայտարարություն
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/08)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրով գնումը կատարելու ընթացակարգի մասին  հայտարարություն
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/08)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրով գնումը կատարելու ընթացակարգի մասին հայտարարություն
 


Մարտ

02.03.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/12)» ծածկագրով չկայացած  բաց ընթացակարգով գնումը կատարելու մասին հայտարարություն


Փետրվար

10.02.2017թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով չկայացած  բաց ընթացակարգով գնումը կատարելու մասին հայտարարություն


Դեկտեմբեր

02.12.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/18)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն

Նոյեմբեր

04.11.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/17)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն

Սեպտեմբեր

27.09.2016 -«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04-1)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն

26.09.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն

Օգոստոս

«ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12)» ծածկագրով չկայացած  շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն

<
>