Գնահատման թերթիկներ

03-03-2020

2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների»ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/23  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/19  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/13  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Վառելիքի» ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/12  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Գրասենյակային կահույքի»-ի ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


2019
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Կենցաղային տեխնիկայի»-ի ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/10  ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019
​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019
​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019
​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/15 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​​​​​​​​


2019
​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/12 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​


2019
​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/07 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​


2019
​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ​​​​​​​Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/51 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/50 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարությանն ամրակցված առանձին տարածքներում ընթացիկ նորոգման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/42 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/40 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շերտավարագույրի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/38 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մեդալների, կրծքանշանների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/37 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բացիկների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/35 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Աշխատանքային կոմբինիզոնի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/34 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/33 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/32 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/31» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/26» ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/25 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/24 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման ծ ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի գնահատման թերթիկներՀոկտեմբեր

13.10.2016 - "ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/24" ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ
ՇՀԱՊՁԲ"-15/6(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

03.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ"-15/8(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

Օգոստոս

"ՇՀԱՊՁԲ"-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/13) ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրով  գնումներ կատարելու  ընթացակարգին ներկայացված հայտերի գնահատման թերթիկ

<
>