Կնքված պայմանագրեր

19-08-2020

2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ջրածածկ պետական և համայնքային շենք-շինությունների ապամոնտաժման (քանդման) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների» ձեռքբերման 22.05.2020թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/04»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 24.03.2020թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/15-1
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/15-2


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Դրոշմակնիքների» ձեռքբերման 05.03.2020թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/14


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման 06.03.2020թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/13​​​​​​​


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 20.01.2020թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման 16.01.2020թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման 03.12.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/05


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների» ձեռքբերման 29.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/04


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման 03.12.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» ձեռքբերման 22.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման 09.12.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման 29.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 21.01.2020թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10-1»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10-2»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10-3»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10-4»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման 10.01.2020թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման 29.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման 05.12.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 03.12.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06-1»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06-2»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06-3»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06-4»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի»» ձեռքբերման 29.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05-1»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05-2»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման 29.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման 03.12.2019թ., 06.12.2019թ.կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03-1»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03-2»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03-3»


2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 29.11.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02-1»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02-2»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02-3»2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման 20.09.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24-1»
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24-2»


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման 11.09.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20»


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ձեռքբերման 20.09.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04»


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար 2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման 02.09.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» 
​​​​​​​համաձայնագիր-1-«ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01»
​​​​​​​համաձայնագիր-2-«ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01»​​​​​​​


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման 20.08.2019թ. կնքված պայմանագիր`
«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03»


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար ««Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման 27.08.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/23 


2019թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 23.07.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/19 


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման 10.06.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15-1 
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15-2


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 17.06.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14-1 
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14-2
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14-3
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14-4
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14-5
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14-6


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 15.05.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/13


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման 13.05.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/12


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի»-ի ձեռքբերման 23.04.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11-1 
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11-2


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի»-ի ձեռքբերման 23.04.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/10 


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման 23.04.2019թ. կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/15


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման 13.03.2019թ.կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04-1
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04-2
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04-3


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 13.03.2019թ.կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03-1
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03-2
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03-3
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03-4
ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03-5


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման 19.02.2019թ.կնքված պայմանագիր`
«ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/07


2019թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման 29.01.2019թ.կնքված պայմանագիր`
ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/02Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման 16.11.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/51


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 26.11.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/50


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման 14.11.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/47


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 31.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43-3
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43-4
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43-5


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարությանն ամրակցված առանձին տարածքներում ընթացիկ նորոգման աշխատանքների» ձեռքբերման 22.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/03


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման 22.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45-2


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 22.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/4-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/4-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/4-3
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/4-4


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման 18.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/44


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման 18.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/40


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման 17.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39-2


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շերտավարագույրի» ձեռքբերման 08.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/38


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մեդալների, կրծքանշանների» ձեռքբերման 08.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/37


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման 08.10.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/36


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման 10.07.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բացիկների» ձեռքբերման 12.07.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/35


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Աշխատանքային կոմբինիզոնի» ձեռքբերման 12.07.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/34


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման 13.07.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/33


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման 13.07.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/32


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման 22.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/31


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման 11.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 23.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 23.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/26


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման 16.04.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/02


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման 25.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
«ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/30»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման 25.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման 29.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26-3
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26-4


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման 15.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/25 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման 15.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/24 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 22.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23-3
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23-4


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման 22.05.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման կնքված պայմանագիր`
27.04.2018թ
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20-1 
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20-3
04.05.2018թ 
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20-4


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի»ձեռքբերման կնքված պայմանագիր`
27.04.2018թ
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19-1 
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19-3
26.04.2018թ
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19-2
04.05.2018թ
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19-4 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 25.05.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 04.05.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17-1 
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման 23.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման 18.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման 20.02.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման 21.02.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման 21.02.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման 21.02.2018թ. կնքված պայմանագիր` ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման 21.02.2018թ. կնքված պայմանագիր` ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» 10.01.2018թ.կնքված պայմանագրեր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-1/1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-1/2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-2/1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-2/2Մարտ

15.03.2017թ. N112756074 ծածկագրով պայմանագրի  Համաձայնագիր N5

Հունվար

27.01.2017թ.  "ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/01" ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր N1


2016թ.


ՇՀԱՊՁԲ 15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/06-5) ծածկագրով պայմանագրի համաձայնագիր

<
>