Կնքված պայմանագրեր

16-03-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 20.02.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 21.02.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 21.02.2018թ կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08-1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08-2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08-3


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ծածկագրով 21.02.2018թ. կնքված պայմանագիր` ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ծածկագրով 21.02.2018թ. կնքված պայմանագիր` ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» 10.01.2018թ.կնքված պայմանագրեր`
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-1/1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-1/2
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-2/1
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02-2/2Մարտ

15.03.2017թ. N112756074 ծածկագրով պայմանագրի  Համաձայնագիր N5

Հունվար

27.01.2017թ.  "ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/01" ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր N1


2016թ.


ՇՀԱՊՁԲ 15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/06-5) ծածկագրով պայմանագրի համաձայնագիր

<
>