Պայմանագրերում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

18-12-2018

Բնապահպանության նախարարություն կողմից կազմակերպված «2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար` Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն



Օգոստոս

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության հայտարարություն

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության հայտարարություն

<
>