Պայմանագրերում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

21-03-2019

Բնապահպանության նախարարություն կողմից կազմակերպված «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


Բնապահպանության նախարարություն կողմից կազմակերպված «2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար` Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-3 ծածկագրով կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն

 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-2 ծածկագրով կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարությունՕգոստոս

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության հայտարարություն

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության հայտարարություն

<
>