Պայմանագրերում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

19-08-2020

2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված ««Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/05» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Վառելիքի»ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Տրանսպորտային նյութերի»ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն կողմից կազմակերպված «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասինԲնապահպանության նախարարություն կողմից կազմակերպված «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


Բնապահպանության նախարարություն կողմից կազմակերպված «2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար` Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-3 ծածկագրով կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն

 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-2 ծածկագրով կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28-1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի կնքված պայմանագրի փոփոխության մասին հայտարարությունՕգոստոս

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության հայտարարություն

ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության հայտարարություն

<
>