Կատարողական ակտեր

07-12-2017

Մայիս

24.05.2017թ. Հարկային հաշիվ

15.05.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/14)»ծածկագրով,  հաշիվ-ապրանքագիր

05.05.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-14/24» ծածկագրով պայմանագիր, հանձման - ընդունման  արձանագրություն N03, հարկային հաշիվ
                          ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/09» ծածկագրով պայմանագիր, հանձման - ընդունման  արձանագրություն N2, հարկային հաշիվ


Ապրիլ

28.04.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/06» ծածկագրով պայմանագիր, հաշիվ-ապրանքագիր, ակտ N2, եզրակացություն N2

26.04.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/05)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում, եզրակացություն N2
                          ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/05)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում, ակտ N004, եզրակացություն N4
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում, ակտ N005, եզրակացություն N4
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում, ակտ N006, եզրակացություն N6
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում, ակտ N007, եզրակացություն N7
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում, ակտ N008, եզրակացություն N8
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով պայմանագիր, հանձնում-ընդունում

04.04.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-2)» ծածկագրով պայմանագիր,  հարկային հաշիվ
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-3)» ծածկագրով պայմանագիր, N3234769665 հարկային հաշիվ
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-3)» ծածկագրով պայմանագիր, N2227152629 հարկային հաշիվ
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-3)» ծածկագրով պայմանագիր, N9327100560 հարկային հաշիվ


Մարտ

31.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագրի N4845618820   հարկային հաշիվ
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագրի N7616892909  հարկային հաշիվ
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-3)» ծածկագրով պայմանագրի N3911587326  հարկային հաշիվ
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-2)» ծածկագրով պայմանագրի N5155634077  հարկային հաշիվ
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-1)» ծածկագրով պայմանագրի N6080900098  հարկային հաշիվ
                         Սերիա "Ա"  համար 5910716343  հարկային հաշիվ
                         Սերիա "Բ"  համար 8400098072 հարկային հաշիվ

   28.03.2017թ.   ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՊՁԲ-17/06»,  հարկային հաշիվ

Փետրվար

20.02.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/08)» ծածկագրով, հարկային հաշիվ
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-14/24)» ծածկագրով, հարկային հաշիվ

Դեկտեմբեր

 

23.12.2016թ. - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ

16.12.2016թ. - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/09 ծածկագրով հարկային հաշիվ

12.12.2016թ. - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-14/24 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/06 ծածկագրով հարկային հաշիվ

05.12.2016թ. - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հանձնման ընդունման արձանագրություն
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/09 ծածկագրով հարկային հաշիվ

02.12.2016թ. - ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով  հարկային հաշիվ

01.12.2016թ. - ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով  հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով  հարկային հաշիվ

Նոյեմբեր

29.11.2016 թ. - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04) ծածկագրով  հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04) ծածկագրով  հարկային հաշիվ

23.11.2016 -ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/24 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/06 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով  հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/20 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

21.11.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/09 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/09 ծածկագրով հարկային հաշիվ

08.11.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով հարկային հաշիվ

07.11.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/05 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/19 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

04.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-2)  ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-1)  ծածկագրով հարկային հաշիվ

Հոկտեմբեր

31.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/13 ծածկագորվ հարկային հաշիվ

24.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/04 ծածկագորվ հարկային հաշիվ

17.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-14/24 ծածկագորվ հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/06 ծածկագորվ հարկային հաշիվ

13.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/08 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

12.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14)  ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/07 FR-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

07.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/05 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ-15/19 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

03.10.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/21 ծածկագրով հարկային հաշիվ

29.09.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ՊԵ-ԾՁԲ-16/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ

26.09.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/04 ծածկագրով հարկային հաշիվ

23.09.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/16 ծածկագրով հարկային հաշիվ

22.09.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/14) ծածկագրով հարկային հաշիվ

19.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-2)  ծածկագրով հարկային հաշիվ

19.09.2016 -  ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-2)  ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/10 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04  ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/04  ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-4  ծածկագրով հարկային հաշիվ
"ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-16/01" ծածկագրով հարկային հաշիվ
"ՀՀ-ԲՆ-ՊԵ-ԾՁԲ-16/01" ծածկագրով հարկային հաշիվ
"ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/21" ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/6(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-3) ծածկագրով հարկային հաշիվ

Օգոստոս

"ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-16/02" ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն N2
"ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-16/02" ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն N1
ՇՀԱՊՁԲ -15/10(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/07)  հարկային հաշիվ
ՀՀ ԲՆ ԾՁԲ-16/13 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ ԲՆ ԾՁԲ-16/04 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԾՁԲ 15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով  հարկային հաշիվ
ՀՀ ԲՆ-ՊԵ-ԾՁԲ-16/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ

<
>