Մրցույթների հաշվետվություններ

03-03-2020

2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/06» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներքին աուդիտի ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների»ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ծրագրային ապահովման սպասարկման (Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություն) ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի աղտոտված գետերի հուների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2020 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/25» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/24» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/03» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/23» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/18 » ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/17» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/16» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/15» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/14» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/13» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Վառելիքի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/12» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար  «Գրասենյակային կահույքի»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/11​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/10​​​​​​​​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/15​​​​​​​​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/12​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


 2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/03» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/02» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/07» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


2019 թ.
Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ԲՆ-ԷԱՃ-ԾՁԲ-19/01» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվությունԲնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/51 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/50 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/49 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/48 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/47 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/46 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/43 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարությանն ամրակցված առանձին տարածքներում ընթացիկ նորոգման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/45 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/42 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Վառելիքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/44 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/40 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/39 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շերտավարագույրի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/38 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մեդալների, կրծքանշանների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/37 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բացիկների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/35 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Աշխատանքային կոմբինիզոնի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/34 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/33 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/32 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/31 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված Անտառային վնասատուների դեմ ավիացիոն քիմիական պայքարի իրականացման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/21 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թունանյութի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/29 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Հանդերձանքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/28 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/27 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային կահույքի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/26 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար ««Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/25 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կենցաղային տեխնիկայի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/24 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի»ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/22 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային նյութերի»ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/19 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/16 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/14 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/13 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման  «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման  «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման  «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն03.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն


17.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/03)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01»  ծածկագրով  բաց ընթացակարգով
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով


"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/13)"  ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով

"ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/11)"  ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով

<
>