Մրցույթների հաշվետվություններ

17-03-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/18 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/17 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն​​​​​​​​​​​​​​


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով
ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/14 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի ԳՀ ընթացակարգով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/13 ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի ԳՀ ընթացակարգով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Ինտերնետ» ցանցի մուտքի ապահովման ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով մրցույթի հաշվետվություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար` «Վառելիքի» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ-ԲՆ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով մրցույթի հաշվետվություն03.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն


17.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/03)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԲԸ-ԱՇՁԲ-17/01»  ծածկագրով  բաց ընթացակարգով
                         ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով


"ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/13)"  ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով

"ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/11)"  ծածկագրով  ՇՀ ընթացակարգով

<
>