Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ

14-08-2020

 

 

27.07.2020թ.վավեր է մինչև 03.08.2020թ.ժամը 11:00 

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


08.05.2020թ.վավեր է մինչև 15.05.2020թ.ժամը 11:00 

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 06.05.2020թ.վավեր է մինչև 13.05.2020թ.ժամը 11:00 

Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


13.05.2020թ.վավեր է մինչև 20.05.2020թ.ժամը 11:00 

Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


06.05.2020թ.վավեր է մինչև 13.05.2020թ.ժամը 11:00 

Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


30.04.2020թ.վավեր է մինչև 07.05.2020թ.ժամը 11:00 

Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 21.07.2020թ.վավեր է մինչև 28.07.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


09.07.2020թ.վավեր է մինչև 16.07.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


08.07.2020թ.վավեր է մինչև 15.07.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


  21.05.2020թ.վավեր է մինչև 28.05.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 18.05.2020թ.վավեր է մինչև 25.05.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


05.05.2020թ.վավեր է մինչև 12.05.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 06.05.2020թ.վավեր է մինչև 13.05.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


17.04.2020թ.վավեր է մինչև 24.04.2020թ.ժամը 11:00 

«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


16.06.2020թ.վավեր է մինչև 23.06.2020թ.ժամը 15:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/26 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


13.05.2020թ.վավեր է մինչև 20.05.2020թ.ժամը 11:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


26.05.2020թ.վավեր է մինչև 02.06.2020թ.ժամը 11:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/20 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


07.07.2020թ.վավեր է մինչև 14.07.2020թ.ժամը 12:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.04.2020թ.վավեր է մինչև 05.05.2020թ.ժամը 15:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


20.04.2020թ.վավեր է մինչև 27.04.2020թ.ժամը 11:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


17.04.2020թ.վավեր է մինչև 24.04.2020թ.ժամը 11:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


11.04.2020թ.վավեր է մինչև 17.04.2020թ.ժամը 15:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


09.04.2020թ.վավեր է մինչև 16.04.2020թ.ժամը 11:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.02.2020թ.վավեր է մինչև 06.03.2020թ.ժամը 15:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


28.02.2020թ.վավեր է մինչև 06.03.2020թ.ժամը 11:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


04.03.2020թ.վավեր է մինչև 11.03.2020թ.ժամը 12:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


21.04.2020թ.վավեր է մինչև 28.04.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն 


15.04.2020թ.վավեր է մինչև 22.04.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով մրցույթի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն 


31.03.2020թ.վավեր է մինչև 07.04.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/11» ծածկագրով մրցույթի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն 


11.03.2020թ.վավեր է մինչև 18.03.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


06.03.2020թ.վավեր է մինչև 13.03.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


25.02.2020թ.վավեր է մինչև 03.03.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


19.02.2020թ.վավեր է մինչև 26.02.2020թ.ժամը 12:00 

«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀ ՇՄՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


22.05.2020թ.վավեր է մինչև 29.05.2020թ.ժամը 11:00 
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


19.02.2020թ.վավեր է մինչև 26.02.2020թ.ժամը 11:00 
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


19.02.2020թ.վավեր է մինչև 26.02.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


13.02.2020թ.վավեր է մինչև 20.02.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


31.01.2020թ.վավեր է մինչև 07.02.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/05» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


24.01.2020թ.վավեր է մինչև 01.02.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


22.01.2020թ.վավեր է մինչև 29.01.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


21.01.2020թ.վավեր է մինչև 29.01.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


26.12.2019թ.վավեր է մինչև 09.01.2020թ.ժամը 11:00 
 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 
11.10.2019թ.վավեր է մինչև 18.10.2019թ.ժամը 15:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


11.10.2019թ.վավեր է մինչև 18.10.2019թ.ժամը 11:00 
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/02» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


08.09.2019թ.վավեր է մինչև 15.10.2019թ.ժամը 11:00 
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ 


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ  


 Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02-2 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02-1 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/02-1 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-19/21 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀ ԲՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/27 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/06 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/25» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/23» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր    


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/17» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/15» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/16» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/10» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/06» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01-Ա  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/39» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/21ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար կազմակերպված «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար կազմակերպված «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար կազմակերպված «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/16» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով մրցույթի հայտար

<
>