Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ

11-10-2019

11.10.2019թ.վավեր է մինչև 18.10.2019թ.ժամը 15:00 
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


11.10.2019թ.վավեր է մինչև 18.10.2019թ.ժամը 11:00 
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/02» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


08.09.2019թ.վավեր է մինչև 15.10.2019թ.ժամը 11:00 
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ 


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ  


 Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02-2 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02-1 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/02-1 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-19/21 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀ ԲՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/27 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/06 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/25» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/26» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/24» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/23» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր    


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/17» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/15» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/16» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/10» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/06» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/04» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր  


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր   


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավերվ


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01-Ա  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/39» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/21ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/10 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01  ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար կազմակերպված «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17​​​​​​​» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր​​​​​​​


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար կազմակերպված «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ- ի կարիքների համար կազմակերպված «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/16» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10»ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարինքների համար կազմակերպված «ՇՄԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/02» ծածկագրով մրցույթի հայտարարություն և հրավեր «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Ավտոմեքենայի ձեռքբերման» նպատակով հայտարարված ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
հայերեն
ռուսերեն
անգլերեն


Ապրիլ

10.04.2017թ. ՇՀԾՁԲ-15/3-ՍԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով, հրավեր


Մարտ

30.03.2017թ. ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-17/05 ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն

28.03.2017թ. ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-17/04 ծածկագրով հայտարարություն

Փետրվար

21.02.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-17/1)» ծածկագրով հրավեր
                          «ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 17/03» ծածկագրով հայտարարություն

14.02.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

13.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

07.02.2017թ. «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն

01.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով հրավեր

Հունվար

31.01.2017թ. ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-17/01ծածկագրով հայտարարություն

30.01.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

27.01.2017թ.  - «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր


2016թ.

Դեկտեմբեր

30.12.2016 - «ՇՄԱՊՁԲ-15/1-(ՇՄՎՆՄԿ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

                        «ՇՄԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-17/02» ծածկագրով հրավեր

                        «ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 17/01» ծածկագրով հայտարարություն

                       «ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 17/02» ծածկագրով հայտարարություն

16.12.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/1- ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-17/01» ծածկագրով հրավեր

13.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄԱՓԿ--17/1 ծածկագրով  հրավեր

Նոյեմբեր

29.11.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/02 ծածկագրով  հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/22 ծածկագրով  հայտարարություն

Հոկտեմբեր

28.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20)" ծածկագրով հրավեր

27.10.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/04 ծածկագրով հայտարարություն

17.10.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/19)» ծածկագրով հրավեր
ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-16/01  ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/18 ծածկագրով հայտարարություն

29.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/06 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր

27.09.2016 - ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/3-Ա ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն
«ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԶԱՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21)» ծածկագրով  հրավեր

15.09.2016 - ԹՈՒԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով  բաց ընթացակարգի հայտարարություն
ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/2-Ա ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն

Օգոստոս

ՇՀԱՊՁԲ-15/12(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/5-Ա) ծածկագրով հրավեր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՍԱՊՇՀԱՊՁԲ-16/17 ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17)» ծածկագրով  հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/12(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-Ա)» ծածկագրով  հրավեր
ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1-Ա ծածկագրով  հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով  հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով  հրավեր

------------------------------

Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր

Հուլիս

ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով պարզեցվածընթացակարգի մասին հայտարարություն

-------------------------------------

Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 1
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 2
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 3
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 4
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 5

«ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա)» ծածկագրով հրավեր
ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/14» ծածկագրով հրավեր

----------------------------------------------

Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 1
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 2

----------------------------------------------

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-(ՀՀ-ԲՆ-ՇՄՎՆՄԿ-16/04)»ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-16/1-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ՇՀԾՁԲ-16/03)» ծածկագրով հրավեր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով

>
© 2011-2017 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան,0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարության 3-րդ տուն, հեռ.+374 11 818557, Էլ.հասցե` min_ecology@mnp.am
Կայքի պատասխանատու  ‹‹ՇՄՄՏԿ ›› ՊՈԱԿ

Վերջին թարմացումը` 2020-01-17