Մրցույթի հայտարարություններ և հրավերներ (Համակարգի կազմակերպություններ)

07-12-2017

Ապրիլ

10.04.2017թ. ՇՀԾՁԲ-15/3-ՍԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01 ծածկագրով, հրավեր


Մարտ

30.03.2017թ. ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-17/05 ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն

28.03.2017թ. ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-17/04 ծածկագրով հայտարարություն

Փետրվար

21.02.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-17/1)» ծածկագրով հրավեր
                          «ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 17/03» ծածկագրով հայտարարություն

14.02.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

13.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

07.02.2017թ. «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարություն

01.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով հրավեր

Հունվար

31.01.2017թ. ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-17/01ծածկագրով հայտարարություն

30.01.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

27.01.2017թ.  - «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հրավեր


2016թ.

Դեկտեմբեր

30.12.2016 - «ՇՄԱՊՁԲ-15/1-(ՇՄՎՆՄԿ-17/01)» ծածկագրով հրավեր

                        «ՇՄԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-17/02» ծածկագրով հրավեր

                        «ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 17/01» ծածկագրով հայտարարություն

                       «ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 17/02» ծածկագրով հայտարարություն

16.12.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/1- ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-17/01» ծածկագրով հրավեր

13.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄԱՓԿ--17/1 ծածկագրով  հրավեր

Նոյեմբեր

29.11.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/02 ծածկագրով  հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/22 ծածկագրով  հայտարարություն

Հոկտեմբեր

28.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20)" ծածկագրով հրավեր

27.10.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/04 ծածկագրով հայտարարություն

17.10.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/19)» ծածկագրով հրավեր
ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-16/01  ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/18 ծածկագրով հայտարարություն

29.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/06 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավեր

27.09.2016 - ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/3-Ա ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն
«ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԶԱՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21)» ծածկագրով  հրավեր

15.09.2016 - ԹՈՒԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով  բաց ընթացակարգի հայտարարություն
ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/2-Ա ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն

Օգոստոս

ՇՀԱՊՁԲ-15/12(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/5-Ա) ծածկագրով հրավեր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՍԱՊՇՀԱՊՁԲ-16/17 ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17)» ծածկագրով  հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/12(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-Ա)» ծածկագրով  հրավեր
ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1-Ա ծածկագրով  հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով  հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով  հրավեր

------------------------------

Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր

Հուլիս

ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով պարզեցվածընթացակարգի մասին հայտարարություն

-------------------------------------

Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 1
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 2
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 3
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 4
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 5

«ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա)» ծածկագրով հրավեր
ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/14» ծածկագրով հրավեր

----------------------------------------------

Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 1
Հետաքրքրվածության հայտի ներկայացման հրավեր 2

----------------------------------------------

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-(ՀՀ-ԲՆ-ՇՄՎՆՄԿ-16/04)»ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-16/1-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ՇՀԾՁԲ-16/03)» ծածկագրով հրավեր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01)» ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով հրավեր
«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ԾՁԲ-16/08)» ծածկագրով հրավեր

<
>