Հրավերներում կատարված փոփոխություններ և հայտարարություններ

20-03-2020

  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/10» ծածկագրով կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/05» ծածկագրով կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն 
  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն 


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09 ծածկագրով հրավերում փոփոխություններ
կատարելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/06 ծածկագրով հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին հայտարարություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին հայտարարությունՄարտ

20.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա)» ծածկագրով հայտարարված հրավերի փոփոխություն

Հունվար

25.01.2017թ. - «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով հայտարարված հրավերի փոփոխություն, ՀՀ ԲՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ


2016թ.

Օգոստոս

«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա)» ծածկագրով գնում կատարելու  հրավերի փոփոխություն

Հուլիս

ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի փոփոխություն

<
>