Գնահատող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

18-08-2020
 

«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով արձանագրություն


 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն


  «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն


   «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/02 ծածկագրով արձանագրություն


 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով արձանագրություն


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04 ծածկագրով արձանագրություն


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03 ծածկագրով արձանագրություն


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով արձանագրություն


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն


  «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/02» ծածկագրով արձանագրություն 2 


  «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17» ծածկագրով արձանագրություն 2


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով արձանագրություն 2


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11» ծածկագրով արձանագրություն 2


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով արձանագրություն 2


  «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով արձանագրություն 2


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով արձանագրություն 2


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով արձանագրություն 2


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01» ծածկագրով արձանագրություն 2


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով արձանագրություն 1


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով արձանագրություն 


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով արձանագրություն 2


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով արձանագրություն 


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ՀՀ ՇՄՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն3


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ՀՀ ՇՄՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն2


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ՀՀ ՇՄՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով արձանագրություն1


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/13» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/12» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/11» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով արձանագրություն 2


   «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով արձանագրություն 1


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/05» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/06» ծածկագրով արձանագրություն2 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/06» ծածկագրով արձանագրություն1 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով արձանագրություն 




 «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/01ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/03 ծածկագրով արձանագրություն 


 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/02-1 ծածկագրով արձանագրություն


 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02-1 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/39 ծածկագրով արձանագրություն  


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-19/37 ծածկագրով արձանագրություն  


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-19/25 ծածկագրով արձանագրություն 


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-19/23 ծածկագրով արձանագրություն


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով արձանագրություն


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20 ծածկագրով արձանագրություն


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/18 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/12 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09 ծածկագրով արձանագրություն


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ՀՀ ԲՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1 ծածկագրով արձանագրություն


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13» ծածկագրով արձանագրություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/06» ծածկագրով արձանագրություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/03» ծածկագրով արձանագրություն  


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11» ծածկագրով արձանագրություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով արձանագրություն


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04» ծածկագրով արձանագրություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03» ծածկագրով արձանագրություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02» ծածկագրով արձանագրություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01» ծածկագրով արձանագրություն


  «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/02 ծածկագրով արձանագրություն


  «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով արձանագրություն 


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով արձանագրություն


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով արձանագրություն


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/23» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով արձանագրություն 


  «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/15» ծածկագրով արձանագրություն 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14» ծածկագրով արձանագրություն   


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/12» ծածկագրով արձանագրություն  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11» ծածկագրով արձանագրություն  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/10» ծածկագրով արձանագրություն  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/06» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/04» ծածկագրով արձանագրություն



«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-18/06 ծածկագրով արձանագրություն 


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-18/09 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով արձանագրություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08  ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԱԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06 ծածկագրով արձանագրություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/01  ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01-Ա  ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով արձանագրություն


«Զանգեզուր»կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/39» ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով արձանագրություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/10  ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/02ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01ծածկագրով արձանագրություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով արձանագրություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով արձանագրություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով արձանագրություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/16» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով արձանագրություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1» ծածկագրով արձանագրություն


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցուրյան փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/02» ծածկագրով արձանագրություն



Մայիս

10.05.2017թ.  ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԱՊՁԲ-17/01)»  ծածկագրով, արձանագրություն N3
                          «ՇՀԱՊՁԲ-15/1-(ՇՄՄՏԿ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N3

06.05.2017թ.  «ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-17/02»  ծածկագրով, արձանագրություն N2
                           ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/13(ԽԱՊԱ- ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա)»  ծածկագրով, արձանագրություն N2
                           «ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-17/02» ծածկագրով, արձանագրություն N2
                           «ՇՀԱՊՁԲ-15/1-(ՇՄՄՏԿ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N2

05.05.2017թ.  «ՇՀԱՊՁԲ-15/11 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/05)» ծածկագրով, արձանագրություն N2

04.05.2017թ.  ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N2


Ապրիլ

14.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10)» ծածկագրով, արձանագրություն N4
                         «ՇՄՎՆՄԿ - ՊԸԱՊՁԲ-17/05» ծածկագրով, արձանագրություն N1
                         «ՇՄՎՆՄԿ - ՊԸԱՊՁԲ-17/04» ծածկագրով, արձանագրություն N2
 

10.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11)» ծածկագրով, արձանագրություն N2 


Մարտ

27.03.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1 - ՇՄՎՆՄԿ-17/03» ծածկագրով, արձանագրություն N2

24.03.2017թ. ‹‹ԽԱՊԱ- ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ծածկագրով,  արձանագրություն N2

10.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով, արձանագրություն N4

02.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3  (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N3

Փետրվար

27.02.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3  (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով,  արձանագրություն N2
                         «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01)» ծածկագրով,  արձանագրություն N3
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով,  արձանագրություն N2
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով,  արձանագրություն N3
                       «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով,  արձանագրություն N4

22.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ԱՊՀ- ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով,  արձանագրություն N2
                         ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով, արձանագրություն N5

21.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N2

20.02.2017թ. «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N2

17.02.2017թ.  «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով, արձանագրություն N3

16.02.2017թ. ‹‹ԹՈՒԿ- ՊԸԾՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N2
                         ‹‹ԹՈՒԿ- ՊԸԾՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N3

15.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01 )» ծածկագրով, արձանագրություն N3

13.02.2017թ. ‹‹ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02 )» ծածկագրով, արձանագրություն N2

10.02.2017թ. ‹‹ԹՈՒԿ- ՊԸԾՁԲ-17/01» ծածկագրով, արձանագրություն N2
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով, արձանագրություն N3
‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/22- (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)»  ծածկագրով, արձանագրություն N3
‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)»  ծածկագրով, արձանագրություն N4

09.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)»  ծածկագրով, արձանագրություն N2

07.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/22- (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)»  ծածկագրով, արձանագրություն N2

06.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)»  ծածկագրով արձանագրություն N3

02.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/15- ՇՄՎՆՄԿ-17/02» ծածկագրով, արձանագրություն N2


Հունվար

26.01.2017թ. - "ԶԱՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ 15/1 (ԶԱՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ 17/01)" ծածկագրով, արձանագրություն N2

25.01.2017թ. - ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/01) ծածկագրով արձանագրություն N2
ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/01) ծածկագրով արձանագրություն N3

19.01.2017թ. - "ՇՀԱՊՁԲ-15/1 - ՄՎՆՄԿ-17/1"  ծածկագրով արձանագրություն
"ՇՄՎՆՄԿ - ՊԸԱՊՁԲ-17/02" ծածկագրով արձանագրություն
"ՇՄՎՆՄԿ - ՊԸԱՊՁԲ-17/01" ծածկագրով արձանագրություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/15 - ՄՎՆՄԿ-17/02"  ծածկագրով արձանագրություն


2016թ.

Դեկտեմբեր

23.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄԱՓԿ-17/1 ծածկագրով արձանագրություն

16.12.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/04 ծածկագրով արձանագրություն

15.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՏՎԿ-ԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով արձանագրություն

12.12.2016 -ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ 16/09 ծածկագրով արձանագրություն
ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/22 ծածկագրով արձանագրություն
ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/02 ծածկագրով արձանագրություն

Նոյեմբեր

23.112016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով արձանագրություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՏՎԿ-ԱՊՁԲ-16/01) ծածկագրով արձանագրություն

16.11.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/6  ՀՊԲԹ-ԾՁԲ-16/01-2 ծածկագրով արձանագրություն

15.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20) ծածկագրով արձանագրություն

11.11.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/04 ծածկագրով արձանագրություն

09.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20) ծածկագրով արձանագրություն

07.11.2016 - ՇՀԾՁԲ- 15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01)ծածկագրով

>
© 2011-2017 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան,0010, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարության 3-րդ տուն, հեռ.+374 11 818559, Էլ.հասցե` minenv@env.am
Կայքի պատասխանատու  ‹‹ՇՄՄՏԿ ›› ՊՈԱԿ

Վերջին թարմացումը` 2021-01-20