Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ

13-08-2020


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն    


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/21» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/02» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/20» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/13» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/11» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/05» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 
 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-19/37 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/39 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն    


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն   


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/12 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն  


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


  «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


 «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/06 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


  «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


 «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/04» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/1 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին  հայտարարություն 


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-18/06 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-18/09 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/39» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի ԱԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01-Ա ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/10 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01»  ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցուրյան փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/02» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարությունՄայիս

10.05.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄՄՏԿ-17/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Ապրիլ

14.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Մարտ

27.03.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- ՇՄՎՆՄԿ-17/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

10.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

02.03.2017թ.  «ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Փետրվար

27.02.2017թ. «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

17.02.2017թ. «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

15.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

13.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)»  ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


2016թ.

Դեկտեմբեր

26.12.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/1- ՇՄԱՓԿ-17/1" ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

16.12.2016 - «ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/22» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Նոյեմբեր

15.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20)" ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

11.11.2016 - «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/04» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

10.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-16/6 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/19)" ծածկագրով  պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

02.11.2016 - ԶԱՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21 ծածկագրով  պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Հոկտեմբեր

18.10.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/21)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

14.10.2016 - "ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-19/18" ծածկագրով պարզեցված ընթավակարգով  պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

03.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/21(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Սեպտեմբեր

22.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/5-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Օգոստոս

ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01  ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգով  պայմանագիր կնքելու մասին  հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Հուլիս

«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/03)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)  ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/08" ծածկագրով  հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/03  ընթացակարգի  ծածկագրով   հայտարարություն
"Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի  վարձակալության պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն

<
>