Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ (Համակարգի կազմակերպություններ)

07-12-2017

Մայիս

10.05.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄՄՏԿ-17/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Ապրիլ

14.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/10)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/11)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


Մարտ

27.03.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- ՇՄՎՆՄԿ-17/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

10.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

02.03.2017թ.  «ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Փետրվար

27.02.2017թ. «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

17.02.2017թ. «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

15.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

13.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)»  ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


2016թ.

Դեկտեմբեր

26.12.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/1- ՇՄԱՓԿ-17/1" ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

16.12.2016 - «ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/22» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

Նոյեմբեր

15.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20)" ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

11.11.2016 - «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/04» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

10.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-16/6 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/19)" ծածկագրով  պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն

02.11.2016 - ԶԱՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21 ծածկագրով  պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Հոկտեմբեր

18.10.2016 - «ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/21)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

14.10.2016 - "ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-19/18" ծածկագրով պարզեցված ընթավակարգով  պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

03.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/21(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Սեպտեմբեր

22.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/5-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Օգոստոս

ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01  ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգով  պայմանագիր կնքելու մասին  հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Հուլիս

«ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/03)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)  ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով  գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/08" ծածկագրով  հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/03  ընթացակարգի  ծածկագրով   հայտարարություն
"Սևան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ-ի  վարձակալության պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն

<
>