Չկայացած ընթացակարգի հայտարարություններ

13-08-2020


«Դիլիջան»  ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/05 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Դիլիջան»  ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Դիլիջան»  ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/13» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/07» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/10» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/06» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-19/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/18  ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02-1 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/13 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն  


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/04 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Դիլիջան»  ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/23» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն  


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/22» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/18» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/15» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/14» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13  ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի «ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/21ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/16» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն  


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/09» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/05» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/07» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/11» ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի հայտարարություն


Մարտ

24.03.2017թ.  N ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով, հայտարարություն

Փետրվար

21.02.2017թ.  «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով հայտարարություն


Դեկտեմբեր

15.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՏՎԿ-ԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով հայտարարություն

12.122016 - ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/09 ծածկագրով հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/02  ծածկագրով հայտարարություն

Նոյեմբեր

23.112016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՏՎԿ-ՇՀԱՊՁԲ-16/01)  ծածկագրով հայտարարություն

16.11.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01-2)  ծածկագրով հայտարարություն

10.10.2016 - ԽԱՊԱՊԸԱՇՁԲ-16/3-Ա ծածկագրով հայտարարություն
ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹ-ԾՁԲ-16/01)  ծածկագրով հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/06" ծածկագրով հայտարարություն

Հոկտեմբեր

28.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/12-ՇՄՎՆՄԿ-16/07" ծածկագրով հայտարարություն

07.10.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/15 ՇՄՎՆՄԿ-16/06" ծածկագրով չկայացած ՇՀ  ընթացակարգի մասին հայտարարություն
"ՇՀԾՁԲ-15/6 (ՀԲՊԹԾՁԲ-16/01) ծածկագրով չկայացած ՇՀ  ընթացակարգի մասին հայտարարություն
ԽԱՊԱՊԸԱՇՁԲ-16/3-Ա ծածկագրով չկայացած պարզեցված   ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու հայտարարություն

Սեպտեմբեր

19.09.2016 - ԽԱՊԱՊԱՇՁԲ-16/2-Ա ծածկագրով չկայացած պարզեցված   ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17"  ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/16)" ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17)" ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/16)" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի  միջոցով գնում կատարելու  ընթացակարգի չկայանալու արձանագրություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/17)" ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի  միջոցով գնում կատարելու  ընթացակարգի չկայանալու արձանագրություն

Օգոստոս

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԹՈՒԿ-16/03)» ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրերով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/4-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ԽԱՊԱ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1-Ա ծածկագրով չկայացած պարզեցված ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի  միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն

Հուլիս

«ՀՀ-ԲՆ-ՇՄՎՆՄԿ-16/04» ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի  ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԴԱՊ-ԾՁԲ-16/08) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի  ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22(ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի հայտարարություն
ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/08 ծածկագրով չկայացած պարզեցված ընթացակարգի հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/12 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)" ծածկագրով չկայացած շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու   ընթացակարգի    հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/12)” ծածկագրով  չկայացած շրջանակային ընթացակարգի    հայտարարություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/12)” ծածկագրով չկայացած գնման ընթացակարգի   հայտարարություն

<
>