Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ (Համակարգի կազմակերպություններ)

07-12-2017

Ապրիլ

10.04.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ -15/1-ՇՄՎՆՄԿ-17/03» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Մարտ

24.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Փետրվար

27.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

24.02.2017թ. «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

22.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
                         04-17 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

17.02.2017թ.  ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01) ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

02.02.2017թ. « ՇՀԱՊՁԲ -15/1-ՇՄՎՆՄԿ-17/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
«ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-17/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Հունվար

31.01.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/01)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

30.01.2017թ.  115768084/2017 ծածկագրով  պարզեցված բանակցային ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
370007/2017 ծածկագրով  պարզեցված բանակցային ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին  հայտարարություն

23.01.2017  "ԶԱՕԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01" ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2016թ.

Նոյեմբեր

25.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

10.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-16/6 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/19)" ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

07.11.2016 - ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-16/01  ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Օգոստոս

ՇՀԱՊՁԲ-15/22- ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22- ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

Հուլիս

«ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/03» ծածկագրով պայմանագիր
"ԶԱՕԿ-ԾՁԲ-16/17" գնման պայմանագիր

<
>