Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ

14-08-2020

 

 

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/02 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-20/01 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/08» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-20/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/13»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/12» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/11»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/10»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/09»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/08»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/07»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/05»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-19/01 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/01 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-19/06 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԾՁԲ-19/37 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն  


 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/12 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՀՀ ԲՆ-ԱՄԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ԴԱՊ-ԳՀԾՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


 «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/06» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԾՁԲ-19/04»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17 կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի «ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/39» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/01 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԱԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԳՀԱՇՁԲ-18/03 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԱՇՁԲ-18/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի ԽԱՊԱ-ԳՀԾՁԲ-18/03 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/01-Ա ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԶԿՀ-ԳՀԾՁԲ-18/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/15 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/30 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ի ԱՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/10 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի ԴԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03  ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «ՍԱՊ-ԳՀԾՁԲ-18/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/17»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/14»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/03»ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/08» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/06» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/10» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցուրյան փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն24.01.2018թ. «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «ՇՄՄՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարությունԱպրիլ

10.04.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ -15/1-ՇՄՎՆՄԿ-17/03» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Մարտ

24.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Փետրվար

27.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

24.02.2017թ. «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

22.02.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
                         04-17 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

17.02.2017թ.  ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01) ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

02.02.2017թ. « ՇՀԱՊՁԲ -15/1-ՇՄՎՆՄԿ-17/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
«ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-17/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Հունվար

31.01.2017թ. «ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/01)» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

30.01.2017թ.  115768084/2017 ծածկագրով  պարզեցված բանակցային ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
370007/2017 ծածկագրով  պարզեցված բանակցային ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին  հայտարարություն

23.01.2017  "ԶԱՕԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01" ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2016թ.

Նոյեմբեր

25.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

10.11.2016 - "ՇՀԱՊՁԲ-16/6 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/19)" ծածկագրով  շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

07.11.2016 - ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-16/01  ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Օգոստոս

ՇՀԱՊՁԲ-15/22- ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/22- ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով  կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով  պարզեցված ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
«ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01) ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

Հուլիս

«ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/03» ծածկագրով պայմանագիր
"ԶԱՕԿ-ԾՁԲ-16/17" գնման պայմանագիր

<
>