Կատարողական ակտեր

07-12-2017

Մայիս

12.05.2017թ.   «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 07-0068-34, հարկային հաշիվ
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 265432, հարկային հաշիվ
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 011/10/10/2014, հարկային հաշիվ
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 015.08.13 2210, հարկային հաշիվ

 

05.05.2017թ.   «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 04/116, հաշիվ-ապրանքագիր
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, PRE-2, հարկային հաշիվ
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 2350378149, հաշիվ ապրանքագիր
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, 977309904, հաշիվ ապրանքագիր
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ,1675471549, հարկային հաշիվ
                            «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ,1932714118, հաշիվ ապրանքագիր

04.05.2017թ.   No ԱՊՀ-17/13 ծածկագրով,  հաշիվ-ապրանքագիր
                           No ԱՊՀ-17/11 ծածկագրով, հանձման - ընդունման  արձանագրություն N1 
                           No ԱՊՀ-17/05 ծածկագրով, հանձման - ընդունման  արձանագրություն N1 


Ապրիլ

21.04.2017թ.   No ԱՊՀ-17/10 ծածկագրով,  հաշիվ-ապրանքագիր


Մարտ

30.03.2017թ.   N9464898645  hաշիվ ապրանքագիր

28.03.2017թ.  ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-1)» ծածկագրով, հարկային հաշիվ
                          ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/14)» համարով հարկային հաշիվ
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-4)»  համարով հարկային հաշիվ                          

22.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով  հարկային հաշիվ1
                          ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով հարկային հաշիվ2
                          ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» ծածկագրով հարկային հաշիվ3
                           հարկային հաշիվ4

10.03.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով, հարկային հաշիվ
                         «ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/02)» ծածկագրով, հարկային հաշիվ

07.03.2017թ.«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ 14
                        «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ 15
                        «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ 16

Փետրվար

27.02.2017թ. «Սևան» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ, հաշիվ ապրանքագիր
                         «Սևան» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ, հաշիվ ապրանքագիր

16.02.2017թ. «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ 6
                         «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ 7

14.02.2017թ.  265432 համարով հարկային հաշիվ
                          015.08.13 2210 համարով հարկային հաշիվ
                          04/116 համարով հարկային հաշիվ
                          011/10/10/2014 համարով հարկային հաշիվ
                          00000257 համարով հարկային հաշիվ
                          ՀՀԲՆ-ԾՁԲ-17/07 համարով հարկային հաշիվ


Դեկտեմբեր

15.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ -15/1-ՀՀ-ԲՆ-ՍԱՊ-|HAP$B-16/01 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

09.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ -15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01) ծածկագրով համաձայնագիր

07.12.2016 - ՀՀ-ԲՆ-ՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/03  ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/07  ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

01.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ -15/1 -ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1 ծածկագրով  հարկային հաշիվ

Նոյեմբեր

28.11.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/18 ծածկագրով պայմանագրի համաձայնագիր

25.11.2016 - ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/18-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

17.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/15-1 ) ծածկագրով  հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/04-1 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/09-1 ) ծածկագրով  հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/03-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

16.11.2016 - ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/18-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/04-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/09-1) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/03-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով հարկային հաշիվ

15.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

11.11.2016 - ՀՀԲՆՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/02 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀԲՆՍԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/07 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/03 ծածկագրով հարկային հաշիվ

09.11.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/01) ծածկագրով հարկային հաշիվ

07.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ-ԲՆ-ԹՈՒԿ-16/1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

04.11.2016 - ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

03.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր

02.11.2016 - ՇՀԾՁԲ-15/1(ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ--16/01) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/07 ծածկագրով հարկային հաշիվ

Հոկտեմբեր

27.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԱԶՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21-1) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԱԶՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21-2) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ԱԶՕԿ-ՇՀ-ԱՊՁԲ-16/21-3) ծածկագրով հարկային հաշիվ

20.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով հարկային հաշիվ

12.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/02-01) ծածկագորվ հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/2-J ծածկագորվ հարկային հաշիվ

11.10.2016 - ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/07 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/03 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/02) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10-1) ծածկագրով հարկային հաշիվ

07.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1 ՀՀ-ԲՆ-ԹՈՒԿ 16/1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

05.10.2016 - (ԳԱԿՇՀԱՊՁԲ-11/1) ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հարկային հաշիվ

03.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1 ծածկագրով (համաձայնագիր 4 30.09.2016թ) հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1 ծածկագրով համաձայնագիր 4

Սեպտեմբեր

28.09.2016 - ՀԱՊՁԲ-15/1-ՀՀԲՆՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/16-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ

26.09.2016 -ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր

24.09.2016 -ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ԾՁԲ-16/05)-1 ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀԲՆՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/03 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/07 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՀՀԲՆՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/02 ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն
ՀՀԲՆՍԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/07 ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն
ՀՀԲՆՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/05 ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն
ՀՀԲՆՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/03 ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/07 ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն
ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/08 ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն
ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/04 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/2-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՇՄՎՆՄԿ-16/05-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/07 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/03-1 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/3  (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/09-1) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/3  (ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/09-2) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/02 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)  ծածկագրով  հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29)  ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀՊՁԲ-15/1-(ՀՀ-ԲՆ-ԹՈՒԿ-16/1)  ծածկագրով հարկային հաշիվ
"ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/04" ծածկագրով հարկային հաշիվ
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄՎՆՄԿ-16/5 ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1-ՇՄՎՆՄԿ-16/6-1 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/01 ծածկագրով հարկային հաշիվ

Օգոստոս

"ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԹՈՒԿ-16/03)"  ծածկագրով  արձանագրություն
"ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/15)" ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն
ԶԱՕԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ԶԱՕԿ-ՇՀԾՁԲ-16/6 ծածկագրով հաշիվ ապրանքագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6(ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10-1) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/6(ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/10) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով հարկային հաշիվ
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԱՊՀ-ԱՊՁԲ-16/29ԱՊՁԲ-16/29) ծածկագրով հարկային հաշիվ
"ՇՄՎՆՄԿ-ՊԸԱՊՁԲ-16/03 հանձնման-ընդունման արձանագրություն"ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/16" հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"ԶԱՕԿ-ԾՁԲ-16/17" հանձնման-ընդունման պայմանագիր
ՀՀ-ԲԾ-ԱՊՁԲ-16/02 հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/07 հարկային հաշիվ
ՀՀ-ԲԾ-ԾՁԲ-16/03-1 հարկային հաշիվ
"ՇՀԱՊՁԲ -15/8" (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12)" հաշիվ ապրանքագիր
ԴԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/14 հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"ՇՀԱՊՁԲ -15/8" (ԶԱՕԿ-ԾՁԲ-16/07)" հանձնման-ընդունման պայմանագիր
"ՇՀԱՊՁԲ -15/1- (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01)" հաշիվ ապրանքագիր
"ՇՀԱՊՁԲ -15/1" (ՀՀԲՆՇՄԱՓԿ-16/1)" հարկային հաշիվ
"ՇՀԱՊՁԲ -15/10" (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/08-Ա)" հանձնման-ընդունման արձանագրություն
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հաշիվ-ապրանքագիր
‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ հաշիվ-ապրանքագիր
(ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1) ԶԱՕԿ-ԱՊՁԲ-16/01ծածկագրով հարկային հաշիվ

<
>