Պայմանագրեր

27-10-2018

Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 26.09.2018թ. ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/33 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 26.09.2018թ. ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/32 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տեքստիլի մաքրման ծառայություններ»-ի 16.10.2018թ. «Ա-8382096264» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Դրոշմակնիքներ»-ի 10.04.2018թ. Ա-1813504977 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Պահատուփեր»-ի 02.10.2018թ. Բ-2192243803 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 26.09.2018թ. ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/41 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների»  11.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների»  09.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների ստուգաչափման ծառայությունների»  09.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/24 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» 03.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/23-1 
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/23-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 03.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/22 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 03.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/21 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 03.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/19 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձևաթղթերի» 04.06.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/31» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քիմիական նյութերի» 17.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/21» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/11» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քաղաքային հեռախոսակապ»-ի ծառայություններ` կնքված 31.10.2014թ «ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-14/24»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի փոստային կապի ձեռքբերման ծառայություններ` կնքված 14.02.2018թ «PD-112-02-18»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության փոստային կապի ձեռքբերման ծառայություններ` կնքված 14.02.2018թ.«PD-111-02-18»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Խմելու ջուր և ջրահեռացման» ձեռքբերման նպատակով 28.03.2017թ. կնքված «6-10-4» ծածկագրով պայմանագրի 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քաղաքային հեռախոսակապ»-ի ձեռքբերման նպատակով 22.07.20132.կնքված «112756074» ​​​​​​պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման ծառայություններ` «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2


Հոսթինգ ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04


Ներկայացուցչական ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07
կնքված 20.02.2018թ.


Ներկայացուցչական ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08
կնքված 20.02.2018թ.


Ներկայացուցչական ծառայություններ` (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04
կնքված 05.02.2018թ.


Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարում
ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01, կնքված 27.12.2017թ.


Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայություններ 
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03, կնքված 26.12.2017թ.


Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր
ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) 

ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1, կնքված 28.12.2017թ. 
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2, կնքված 28.12.2017թ.2017թ.

Մայիս

15.05.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/09-1)» գնման պայմանագիր
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/09-2)» գնման պայմանագիր


Ապրիլ

21.04.2017թ. Nօ ԱՊՀ-17/10 պետական գնման պայմանագիր
                          Nօ ԱՊՀ-17/02 պետական գնման պայմանագիր
                          Nօ ԱՊՀ-17/09 պետական գնման պայմանագիր

19.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ- ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա) »  գնման պայմանագիր

03.04.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/10» գնման պայմանագիր
                          ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/17)»   գնման պայմանագիր


Մարտ

21.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3  (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր

17.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/14)» գնման պայմանագիր
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՊՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր

15.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/06» գնման պայմանագիր
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԾՁԲ-17/01)»   գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-2)» գնման պայմանագիր                
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-3)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-1)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-2)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-3)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-4)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-1)» գնման պայմանագիր

02.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/13)»   գնման պայմանագիր


Փետրվար

14.02.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» գնման պայմանագիր

01.02.2017թ. -  ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/02)»  ծածկագրով գնման պայմանագիր
‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/06» ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01) գնման պայմանագիր
‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/07» ծածկագրով գնման պայմանագիր


Հունվար

27.01.2017թ.  - "ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/09" ծածկագրով պայմանագիր


2016թ.

Նոյեմբեր

17.11.2016 - ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
ԹՈՒԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր

07.11.2016 -ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով  ապրանքի մատակարարման գնման պայմանագիր
ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/02 ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-2) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-1) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

Հոկտեմբեր

21.10.2016 -"ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/16" ծածկագրով պայմանագիր
"ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/23" ծածկագրով պայմանագիր

13.10.2016 - "ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24" ծածկագրով պայմանագիր

07.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-2) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-1) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

Սեպտեմբեր

ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/22 ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

Օգոստոս

ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-1) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-2) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-3) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-4) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

<
>