Պայմանագրեր

19-08-2020

 

2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շրջակա միջավայրի նախարարության վարչական շենքի նախասրահի վերանորոգման» աշխատանքների  ձեռքբերման 30.07.2020թ.«ՇՄՆ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների»  ձեռքբերման 19.06.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/16» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեքստի մշակման համակարգչային ծրագրային փաթեթների» ձեռքբերման 10.03.2020թ.«Բ-4641626966» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների» ձեռքբերման 21.07.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/20» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «փոստային կապի ծառայությունների» ձեռքբերման 17.01.2020թ.«PD-43-01-20» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «սարքերի և սարքավորումների (օդորակիչների) սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման 19.06.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/19»ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեսակավորված աղբի սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 10.06.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/18» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 06.02.2020թ.«Ա-2268783714» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ձեռքբերման 10.03.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/17» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 06.03.2020թ.«Բ-3377001402» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 20.04.2020թ.«Ա-8045120582» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 06.03.2020թ.«Ա-3918121011» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 24.03.2020թ.«Բ-1730203340» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 01.06.2020թ.«Բ-6612959134» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 01.06.2020թ.«Բ-9660221803» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 01.06.2020թ.«Ա-2137643691» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 06.05.2020թ.«Բ-1757519798» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 08.05.2020թ.«Բ-4469755534» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 19.03.2020թ.«Բ-1249706716» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 07.08.2020թ.«Բ-0170377717» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 07.05.2020թ.«Բ-8032449918» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 03.08.2020թ.«Բ-2657350161» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 07.07.2020թ.«Ա-2420065520» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 28.02.2020թ.«Բ-2701902568» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 27.05.2020թ.«Բ-8474186133» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 31.03.2020թ.«Բ-8898412002» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 10.08.2020թ.«Բ-1394025609» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 27.04.2020թ.«Բ-7338400615» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 06.03.2020թ.«Բ-0810078150» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ապրանքների» ձեռքբերման 18.03.2020թ.«ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/16» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման 07.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/15 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 03.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/14 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների»» ձեռքբերման 10.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/13 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Շրջակա միջավայրի նախարարության Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման» ձեռքբերման 31.01.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/12 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման»ձեռքբերման 30.01.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/11 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Մալուխային հեռուստահաղորդումների»ձեռքբերման 01.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/10 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար  «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների»-ի-ձեռքբերման 21.01.2020թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/09 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 22.01.2020թ.«Բ-5893294896 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի-ի ձեռքբերման 13.02.2020թ.«Ա-7991583636 ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի-ի ձեռքբերման 07.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​

 


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի-ի ձեռքբերման 07.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման 06.02.2020թ.«ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/11» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​​​​​​​​


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 17.09.2019թ.«Բ-7060347657» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 12.09.2019թ.«Բ-0624178752» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ցուցանակներ և հարակից առարկաներ»-ի ձեռքբերման 25.09.2019թ.«Բ-3724705825» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ձայնային սարքավորումներ»-ի ձեռքբերման 04.04.2019թ.«Ա-5837414623 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հեռախոսային սարքեր»-ի ձեռքբերման 04.04.2019թ.«Բ-1197568686» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 08.07.2019թ.«Ա-4900708219» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 27.05.2019թ.«Ա-1078882715» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 27.06.2019թ.«Բ-9437542456» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 18.06.2019թ.«Բ-9676597260» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 17.05.2019թ.«Բ-7800948315» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման 03.06.2019թ.«Բ-7910723112»» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեղեկատվական վահանակներ»-ի ձեռքբերման 10.06.2019թ.«Ա-3062893345» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կնիքների, դրոշմակնիքների»-ի ձեռքբերման 07.06.2019թ.«Բ-8912014706» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման 09.07.2019թ.«ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման 09.07.2019թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/19» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման 28.06.2019թ.«ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/18» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման 04.06.2019թ.«ԲՆ-ԾՁԲ-19/17» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Խմելու ջրի բաշխման» ձեռքբերման 10.04.2019թ.«06-0159-1-32» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման 22.02.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06»ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման 08.04.2019թ.«ԲՆ-ԾՁԲ-19/16» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման 25.03.2019թ.«ԲՆ-ԾՁԲ-19/14» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Խմելու ջրի բաշխման» ձեռքբերման 10.04.2019թ.«06-0159-1-32» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայությունների» ձեռքբերման 05.04.2019թ.«Բ-4000490335» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայությունների» ձեռքբերման 03.04.2019թ.«Բ-9554943785» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


շԲնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բիզնես քարտի» ձեռքբերման 14.03.2019թ.«Ա-9502942114» ծածկագրով կնքված պայմանագիր​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ապրանքներ»-ի ձեռքբերման 13.03.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/09» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման 21.02.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման 15.02.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման 22.02.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման 15.02.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/05» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թերթերի» ծձեռքբերման 29.01.2019թ.«ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ծառայությունների 15.03.2019թ.«ԲՆ-ԾՁԲ-19/13» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ծառայությունների 11.03.2019թ.«ԲՆ-ԾՁԲ-19/11» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ծառայությունների 22.02.2019թ.«ԲՆ-ԾՁԲ-19/10» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի սպասարկման ծառայությունների»»-ի ծառայությունների 05.02.2019թ.«Ա-5946121508» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «փոստային կապի ծառայություններ»-ի ծառայությունների 01.02.2019թ.«PD-82-01-19» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Փաստաթղթաշարժի էլեկտրոնային համակարգի սպասարկման ծառայություններ»-ի ծառայությունների 25.01.2019թ.. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/09» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման» ծառայությունների ծառայությունների 30.01.2019թ.. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/08» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարության  Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման» ծառայությունների 29.01.2019թ.. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/06» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների» 30.01.2019թ.. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/05» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար ««Հոսթինգ  ծառայություններ»-ի» 25.01.2019թ. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/04» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մալուխային հեռուստահաղորդումների» 23.01.2019թ. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/03» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» 23.01.2019թ. «ԲՆ-ԾՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագիր2018 թվական

Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կողպեքներ»-ի 04.12.2018թ. «Բ-6700389227» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձեռքի ժամացույցներ»-ի 05.12.2018թ. «Ա-5400385484» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 26.09.2018թ. ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/33 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 26.09.2018թ. ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/32 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տեքստիլի մաքրման ծառայություններ»-ի 16.10.2018թ. «Ա-8382096264» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Դրոշմակնիքներ»-ի 10.04.2018թ. Ա-1813504977 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Պահատուփեր»-ի 02.10.2018թ. Բ-2192243803 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 26.09.2018թ. ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/41 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների»  11.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների»  09.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների ստուգաչափման ծառայությունների»  09.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/24 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» 03.04.2018թ. կնքված պայմանագիր`
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/23-1 
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/23-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 03.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/22 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 03.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/21 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» 03.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/19 ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձևաթղթերի» 04.06.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/31» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քիմիական նյութերի» 17.04.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/21» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/14» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/13» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների 28.03.2018թ. «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/11» ծածկագրով կնքված պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քաղաքային հեռախոսակապ»-ի ծառայություններ` կնքված 31.10.2014թ «ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-14/24»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի փոստային կապի ձեռքբերման ծառայություններ` կնքված 14.02.2018թ «PD-112-02-18»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության փոստային կապի ձեռքբերման ծառայություններ` կնքված 14.02.2018թ.«PD-111-02-18»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Խմելու ջուր և ջրահեռացման» ձեռքբերման նպատակով 28.03.2017թ. կնքված «6-10-4» ծածկագրով պայմանագրի 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քաղաքային հեռախոսակապ»-ի ձեռքբերման նպատակով 22.07.20132.կնքված «112756074» ​​​​​​պայմանագիր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման ծառայություններ` «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16»


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2


Հոսթինգ ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04


Ներկայացուցչական ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07
կնքված 20.02.2018թ.


Ներկայացուցչական ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08
կնքված 20.02.2018թ.


Ներկայացուցչական ծառայություններ` (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04
կնքված 05.02.2018թ.


Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարում
ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01, կնքված 27.12.2017թ.


Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայություններ 
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03, կնքված 26.12.2017թ.


Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր
ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) 

ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1, կնքված 28.12.2017թ. 
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2, կնքված 28.12.2017թ.2017թ.

Մայիս

15.05.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/09-1)» գնման պայմանագիր
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/09-2)» գնման պայմանագիր


Ապրիլ

21.04.2017թ. Nօ ԱՊՀ-17/10 պետական գնման պայմանագիր
                          Nօ ԱՊՀ-17/02 պետական գնման պայմանագիր
                          Nօ ԱՊՀ-17/09 պետական գնման պայմանագիր

19.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ- ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա) »  գնման պայմանագիր

03.04.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/10» գնման պայմանագիր
                          ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/17)»   գնման պայմանագիր


Մարտ

21.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3  (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր

17.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/14)» գնման պայմանագիր
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՊՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր

15.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/06» գնման պայմանագիր
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԾՁԲ-17/01)»   գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-2)» գնման պայմանագիր                
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-3)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-1)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-2)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-3)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-4)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-1)» գնման պայմանագիր

02.03.201

>