Պայմանագրեր (ՀՀ ԲՆ)

08-12-2017

Մայիս

15.05.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/09-1)» գնման պայմանագիր
                          ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/09-2)» գնման պայմանագիր


Ապրիլ

21.04.2017թ. Nօ ԱՊՀ-17/10 պետական գնման պայմանագիր
                          Nօ ԱՊՀ-17/02 պետական գնման պայմանագիր
                          Nօ ԱՊՀ-17/09 պետական գնման պայմանագիր

19.04.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ- ՇՀԱՊՁԲ-17/1-Ա) »  գնման պայմանագիր

03.04.2017թ.  ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/10» գնման պայմանագիր
                          ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/17)»   գնման պայմանագիր


Մարտ

21.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3  (ԴԱՊ-ՇՀԾՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր

17.03.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/19 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/14)» գնման պայմանագիր
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՊՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր

15.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/06» գնման պայմանագիր
                         ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԾՁԲ-17/01)»   գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-2)» գնման պայմանագիր                
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-3)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-1)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-2)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-3)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/8 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/05-4)» գնման պայմանագիր
                        ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/3 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/04-1)» գնման պայմանագիր

02.03.2017թ. ‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/13)»   գնման պայմանագիր


Փետրվար

14.02.2017թ. ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/3 (ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-17/03)» գնման պայմանագիր

01.02.2017թ. -  ‹‹ՇՀԾՁԲ-15/1 (ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/02)»  ծածկագրով գնման պայմանագիր
‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/06» ծածկագրով գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-17/01) գնման պայմանագիր
‹‹ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/07» ծածկագրով գնման պայմանագիր


Հունվար

27.01.2017թ.  - "ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-17/09" ծածկագրով պայմանագիր


2016թ.

Նոյեմբեր

17.11.2016 - ԹՈՒԿ-ՊԸԾՁԲ-16/01 ծածկագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
ԹՈՒԿ-ԲԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր

07.11.2016 -ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով  ապրանքի մատակարարման գնման պայմանագիր
ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/02 ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-2) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-1) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

Հոկտեմբեր

21.10.2016 -"ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/16" ծածկագրով պայմանագիր
"ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/23" ծածկագրով պայմանագիր

13.10.2016 - "ՀՀ-ԲՆ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/24" ծածկագրով պայմանագիր

07.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-2) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15-1) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

Սեպտեմբեր

ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-16/22 ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

Օգոստոս

ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-1) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-2) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-3) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/12-4) ծածկագրով  պետական  գնման պայմանագիր

<
>