Մասնակիցների հայտեր

19-08-2020

2020թ.
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շրջակա միջավայրի նախարարության վարչական շենքի նախասրահի վերանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՆ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով մրցույթի մասնակիցների հայտեր


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/15 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/14 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/13 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար ««Շրջակա միջավայրի նախարարության Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/12 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման»ձ եռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/11 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Մալուխային հեռուստահաղորդումների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/10 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/09 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/11» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/19» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/18» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/17» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/16» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/14» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ապրանքներ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/09» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/08» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/05» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թերթերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/01» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/13» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ատառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/11» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/10» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «փոստային կապի ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «PD-82-01-19» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Փաստաթղթաշարժի էլեկտրոնային համակարգի սպասարկման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/09» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման» ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/08» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարության  Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման» ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/06» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/05» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հոսթինգ  ծառայություններ»-ի ձեռքբերման
 «ԲՆ-ԾՁԲ-19/04» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման
 «ԲՆ-ԾՁԲ-19/03» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ձեռքբերման
 «ԲՆ-ԾՁԲ-19/01» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր2018 թվական

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28  ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25  ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների ստուգաչափման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/19 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձևաթղթերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/31 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քիմիական նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/21 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկման` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Հոսթինգ  ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04  ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարման
 ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման
 ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ձեռքբերման
 ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01 ծածկագրով մասնակիցների հայտերՍեպտեմբեր

23.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Էրիկո» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Հույս-Մոտոր» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Ժակ և Գոռ» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Սենտրալ» ՍՊԸ)

 

<
>