Մասնակիցների հայտեր

21-06-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28  ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25  ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների ստուգաչափման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/19 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձևաթղթերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/31 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քիմիական նյութերի» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/21 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ» ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16» ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկման` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Հոսթինգ  ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04  ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարման
 ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման
 ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03 ծածկագրով մասնակիցների հայտեր


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ձեռքբերման
 ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01 ծածկագրով մասնակիցների հայտերՍեպտեմբեր

23.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Էրիկո» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Հույս-Մոտոր» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Ժակ և Գոռ» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Սենտրալ» ՍՊԸ)

 

<
>