Մասնակիցների հայտեր

15-03-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման ծառայություններ «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16»
Քաղաքացի` Անդրանիկ Ղուլիջանյան


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2
«Արմենպրես» ՓԲԸ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2
«ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06
Երևանի քաղաքապետարանի «ԳՇՊՇ» ՓԲԸ


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2
«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ


Հոսթինգ  ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04 
«ՋիԷնՍի-Ալֆա» ՓԲԸ


Ներկայացուցչական ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08
ԱՁ «Հրաչյա Ղամբարյան Հրանտի»


Ներկայացուցչական ծառայություններ`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07
ԱՁ «Վաչագան Պետրոսյան»


Ներկայացուցչական ծառայություններ` (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04
«Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ


Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարում
«Բլից-Մեդիա» ՍՊԸ, ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01


Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայություններ
«Յուքոմ» ՍՊԸ, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03


Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն)
«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» Ապահովագրական ՓԲԸ, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01Սեպտեմբեր

23.09.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Ավտոֆան Էյ Սի» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Էրիկո» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Հույս-Մոտոր» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Ժակ և Գոռ» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Մ-Բի-Ռ» ՍՊԸ)
ՇՀԱՊՁԲ-15/6  (ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով հայտ («Սենտրալ» ՍՊԸ)

 

<
>