Պայմանագրեր

14-08-2020

«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-20/01   


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անասնաբուժական ծառայությունների  ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԾՁԲ-20/04   


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների  ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԾՁԲ-20/05   


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ցուցանակների ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-20/07


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-20/06


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար լվացքի մեքենայի ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-20/04   


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-20/02   


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կահույքի ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-20/01   


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար փոխադրամիջոցների կառավարման և հսկման համար սարքավորումների ծրագրային ապահովման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր`ԽԱՊԱ-ՄԱ-ԾՁԲ-20/01 «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար գրասենյակների մաքրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԶԱՕԿ-ՄԱ-ԾՁԲ-19/02 


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար սերվերային իրան ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԶԱՕԿ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-19/01


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար վաեռլիքի ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ԶԿՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/02


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար հողային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-19/01


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար սեղմված բնական գազի ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-19/02   


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԾՁԲ-19/01  


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար հողային աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կնքված այմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-19/01 


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար բնական գազի ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-19/02


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-19/01


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար հատուկ լուսանկարչական խցիկների  ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր`ԽԱՊԱ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-19/01


«Սևան»  ազգային պարկ»  ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ՍԱՊ-ՄԱԱՊՁԲ-19/05  


«Սևան»  ազգային պարկ»  ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար փաստաթղթերի դասակարգման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ՍԱՊ-ՄԱԾՁԲ-19/01 «Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ԿԲՀ-ԱԱՊ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-18/01 


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար սեղմված բնական գազի մատակարարման ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագիր` ԿԲՀ-ԽԱՊԱ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-18/5gnumner

 

Մայիս

17.05.2017թ.       N «ՍԱՊ-ՊԸԾՁԲ-17/02» պետական գնման պայմանագիր
                          N «ՇՀԱՊՁԲ-15/11 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/05» պետական գնման պայմանագիր
                          N «ՇՀԱՊՁԲ-15/3 ՍԱՊ-ՇՀԱԾՁԲ-17/07» գնման պայմանագիր

04.05.2017թ.       N «ԱՊՀ-17/05» պետական գնման պայմանագիր
                           N «ԱՊՀ-17/07» պետական գնման պայմանագիր
                           N «ԱՊՀ-17/11» պետական գնման պայմանագիր
                           N «ԱՊՀ-17/13» պետական գնման պայմանագիր

 


Մարտ

30.03.2017թ. «ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/03» գնման պայմանագիր

24.03.2017թ. «ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/04)» գնման պայմանագիր

22.03.2017թ. ‹‹ՇՀԱՊՁԲ-15/1- (ԱՊՀ- ԱՊՁԲ-17/01)» գնման պայմանագիր
                         N «ԱՊՀ-17/06» գնման պայմանագիր
                         N «ԱՊՀ-17/08» գնման պայմանագիր

03.03.2017թ.  N ԿՀԲ-ԱԱՊ-ԾՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագիր
                          N ԱՊՀ-17/03 ծածկագրով պայմանագիր
                          N ԱՊՀ-17/04 ծածկագրով պայմանագիր

02.03.2017թ. «ԴԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-17/05)» ծածկագրով պայմանագիր
                          ‹‹ԹՈՒԿ- ՊԸԾՁԲ-17/01» ծածկագրով պայմանագիր
                          ‹‹ԹՈՒԿ- ԾՁԲ-17/01» ծածկագրով պայմանագիր

Փետրվար

27.02.2017թ. «ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ՍԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-17/01)» ծածկագրով պայմանագիր


Դեկտեմբեր

28.12.2016 - "Դիլրջան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ, "ԴԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/24 պայմանագիր
                        "Դիլրջան" ազգային պարկ" ՊՈԱԿ, "ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/22 պայմանագիր

26.12.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ, ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՀ-16/35 պայմանագիր
                        "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ, ԱՊՀ-16/36 պայմանագիր
                        "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ, ԱՊՀ-16/37 պայմանագիր

12.12.2016 - ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/07 ծածկագրով պայմանագիր

09.12.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/6 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով պայմանագիր

02.12.2016 - ԱՊՀ-16/34 ծածկագրով պայմանագիր

Նոյեմբեր

28.11.2016 - ԹՈՒԿ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/01 ծածկագրով պայմանագիր

25.11.2016 - ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/18-2 ծածկագրով պայմանագիր

23.11.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/20) ծածկագրով պայմանագիր

16.11.2016 - ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/18-1 ծածկագրով պայմանագիր

10.11.2016 -"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ պայմանագիր

09.11.2016 -"ԽԱՊԱ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/2-Ա" ծածկագորվ պայմանագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  պայմանագիր N CH11.B000017
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  պայմանագիր N16/02

Հոկտեմբեր

21.10.2016 - "ԴԱՊ-ՊԸԱՊՁԲ-16/18" ծածկագրով պայմանագիր

18.10.2016 - ԱՊՀ-16/31 ծածկագորվ ապրանքների մատակարարման պայմանագիր

14.10.2016 - "Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  առք ու վաճառքի պայմանագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  առք ու վաճառքի պայմանագիր

13.10.2016 - "ԽԱՊԱ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/1-Ա" ծածկագորվ պայմանագիր

07.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/21 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա)  ծածկագրով պայմանագիր
"ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/02"  ծածկագրով պայմանագիր

05.10.2016 - "Սևան ազգային պարկ" ՊՈԱԿ պայմանագիր

03.10.2016 - ՇՀԱՊՁԲ-15/8(ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-16/14) ծածկագրով պայմանագիր

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - "Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  առուվաճառքի պայմանագիր

29.09.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ Ապրանքների մատակարարման պայմանագիր N ԱՊՀ-16/31

26.09.2016 - ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/06 ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման պայմանագիր

23.09.2016 - ԶԱՕԿ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-16/23 ծածկագրով գնման պայմանագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  պայմանագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  պայմանագիր
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ պայմանագիր
"ԽԱՊԱԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/6-Ա" ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման պայմանագիր
"ԽԱՊԱ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/04" ծածկագրով ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
"ԶԱՕԿ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/20" ծածկագրով պայմանագիր

Օգոստոս

"ԴԱՊ-ՊԸԾՁԲ-16/01" գնման պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի առք ու վաճառքի պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ծառայությունների  մատուցման պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/03 ծածկագրով  պայմանագիր
"ԶԱՕԿ-ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-16/20" ծածկագրով պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ պայմանագիր
ԹՈՒԿ-ՊԸԱՇՁԲ-16/01" ծածկագրով պայմանագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ պայմանագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/03 ծածկագրով  պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/15) ծածկագրով պայմանագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/16-1 ծածկագրով տրանսպորտային նյութերի գնման պայմանագիր
ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/16 ծածկագրով տրանսպորտային նյութերի գնման պայմանագիր
"ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/05" ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման  պայմանագիր
"ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/04" ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման  պայմանագիր
"ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/03" ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման  պայմանագիր
"ԿԲՀ-ԱԱՊ-ԲԸԱՀ-ԱՊՁԲ-16/02" ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման  պայմանագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԶԿՀ-ՇՀԾՁԲ-16/03) ծածկագրով տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկամն ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/02-2) ծածկագրով սեղմված բնական գազի գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/22 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/02-1) ծածկագրով սեղմված բնական գազի գնման պայմանագիր
ՇՀԾՁԲ-15/3 (ԽԱՊԱ-ՇՀԾՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկամն ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/10 (ԴԱՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/08-Ա) ծածկագրով արտահագուստի մատակարարման գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԽԱՊԱ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-Ա) ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման պայմանագիր
ՇՀԱՊՁԲ-15/1 (ԶԿՀ-ԱՊՁԲ-16/01) ծածկագրով ռեգուլյար բենզինի և դիզելային վառելիքի պայմանագիր
"ԽԱՊԱԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/5-Ա" ծածկագրով ապրանքի մատակարարման գնման պայմանագիր
Ապրանքների մատակարարման պայմանագիր N ԱՊՀ-16/02
Ապրանքների մատակարարման պայմանագիր N ԱՊՀ-16/30

<
>