Կատարողական ակտեր

08-12-2017

Մարտ

28.03.2017թ.  «ՍԱՊ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/04)» պայմանագրի հանձման - ընդունման  արձանագրություն N1


Փետրվար

10.02.2017թ. "Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ, հաշիվ-ապրանքագիր


Հունվար

17.01.2017թ.  "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ
                          "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ
                          "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ
                          "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ
                          "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ, հարկային հաշիվ

 


2016 թ.

Դեկտեմբեր

26.12.2016   "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

                       "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հանձման-ընդունման
                       "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
                       "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

15.12.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

13.12.2016 - "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

Նոյեմբեր

18.11.2016 - "Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ   հաշիվ ապրանքագիր
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ

17.11.2016 - "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ

16.11.2016 - "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ

15.11.2016 - "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

11.11.2016 -"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ

10.11.2016 - "Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հանձնման ընդունման արձանագրություն
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ

09.11.2016 - "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ

07.11.2016 - "Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

04.11.2016 - ԱՊՀ-16/32  ծածկագրով հանձնման-ընդունման արձանագրություն

03.11.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

01.11.2016 -"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ

Հոկտեմբեր

28.10.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ   հաշիվ

27.10.2016 - "‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հաշիվ
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հաշիվ ապրանքագիր
"Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն" ՓԲԸ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

26.10.2016 -"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արփի լիճ ազգային պարկ" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

24.10.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  փոխանցման  հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ

21.10.2016 - "Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

20.10.2016 - "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հաշիվ ապրանքագիր
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ հարկային հաշիվ

18.10.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

14.10.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

13.102.2016 -"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

12.10.2016 - ‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ

11.10.2016 - "Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հաշիվ ապրանքագիր
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ հարկային հաշիվ

07.10.2016 -"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկայաին հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր

05.10.2016 - ‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ  հաշիվ ապրանքագիր
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ  հաշիվ ապրանքագիր
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ  հաշիվ ապրանքագիր
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ  հաշիվ ապրանքագիր
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ  հաշիվ ապրանքագիր
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հանձնման-ընդունման արձանագրություն

Սեպտեմբեր

30.09.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ

28.09.2016 - "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր

22.09.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ

20.09.2016 - "Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ  հաշիվ ապրանքագիր
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի  կենտրոն" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ   հաշիվ ապրանքագիր
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ   հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ  հարկային հաշիվ
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊԱՈԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊԱՈԿ հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊԱՈԿ հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊԱՈԿ հարկային հաշիվ
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊԱՈԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հանձնման-ընդունման արձանագրություն
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային  հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հաշիվ ապրանքագիր
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային հաշիվ
"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ հարկային  հաշիվ
‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ հարկային հաշիվ‹‹Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն›› ՓԲԸ

<
>