Մեկ շաբաթում հաշվարկվել է 5.396.750 ՀՀ դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս. Առգրավվել է մոտ 700 սիգ

26-12-2017

ՀՀ ԲՆ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից ս.թ. դեկտեմբերի 18-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարված ստուգումների, շրջայցերի, Տեսչական մարմնին հանձնված վարչական վարույթի քննության, ինչպես նաև եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում հայտնաբերվել և արձանագրվել է թվով 22 իրավախախտում, 10-ի (որից 2-ը՝ նախկինում հայտնաբերված) վերաբերյալ անցկացվել է վարչական վարույթի քննություն և նշանակվել  780.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք: 
Վերոնշյալ ժամանակահատվածում բնապահպանական իրավախախտման հետևանքով  շրջակա միջավայրին հասցված վնասի չափը կազմել է՝ 5.396.750 ՀՀ դրամ:  

Մասնավորապես` 

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ 

Արձանագրվել է իրավախախտման 13 դեպք: 
Քննված վարչական վարույթներով նշանակվել է 320.000 ՀՀ դրամ տուգանք, հաշվարկվել 5.396.750 ՀՀ դրամ շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, որից՝    
              
Լոռի՝ ապօրինի ծառահատման 3 դեպքով (20 բոխի, 1 ակացիա) հաշվարկվել է 466.500 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
Տավուշ՝ ապօրինի ծառահատման 7 դեպք (20 բոխի, 13 հաճարենի, 3 կաղնի, 2 հացենի, 4 ղաժի, 11 սոճենի, 1 թխկի), որից 3 դեպքով հաշվարկվել է 4.163.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս և հաղորդում է ներկայացվել իրավապահ մարմիններին, 4 դեպքով քննված վարչական իրավախախտման վարույթը գտնվում է քննության ընթացքում:
Գեղարքունիք՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (7 ցցաչոր թեղի) նշանակվել է 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք, հաշվարկվել 70.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, վառելափայտի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով (1 խմ փայտանյութ) նշանակվել է 100.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք, հաշվարկվել 36.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։
Վայոց ձոր՝  ապօրինի արածեցման 1 դեպքով նշանակվել է 70․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք հաշվարկվել 20.000 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
 
Նախկինում հայտնաբերված իրավախախտում՝
Լոռի՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով նշանակվել է 50․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք։
Տավուշ՝ ապօրինի ծառահատման 4 դեպքով (7 բոխի, 2 հաճարենի, 4 ընկուզենի) հաշվարկվել է 641.250 ՀՀ դրամի չափով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս,  37 դեպքի վերաբերյալ վարչական իրավախախտման վարույթները դեռևս գտնվում են քննության ընթացքում:

Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ 

Արձանագրվել է իրավախախտման 4 դեպք:
Գեղարքունիք՝ ձկան ապօրինի որսի 3 դեպք (առգրավվել է 326 հատ` 157 կգ սիգ տեսակի ձուկ) և հաղորդում է ներկայացվել իրավապահ մարմիններին։ Ձկան ապօրինի որսի 1 դեպք (առգրավվել է 367 հատ` 148.3 կգ սիգ տեսակի ձուկ և հանձնվել է Գավառի մանկատուն, մարզի մանկապարտեզներ, Սևանի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ)։ 

Մթնոլորտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ

Արձանագրվել է իրավախախտման 3 դեպք: 
Քննված վարչական վարույթներով նշանակվել է 210.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք, որից՝ 

Արմավիր՝ առանց անթափանց ծածկոցի ավազի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 50․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք և չնախատեսված վայրում կենցաղային աղբի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 80․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք:
Շիրակ՝ հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգի խախտման 1 դեպքով նշանակվել է 30․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք:

Նախկինում հայտնաբերված իրավախախտում՝
Երևան՝ առանց անթափանց ծածկոցի շինարարական աղբի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 50․000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք:

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

Կայացվել է վարչական տուգանքի 2 որոշում.
Գեղարքունիք՝ 2 տնտեսվարողի նկատմամբ նշանակվել է 100.000 և 150.000 ՀՀ դրամի չափով վարչական տուգանք:
Ընդհանուր առմամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի պատժամիջոցներից հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել 1.785.795 ՀՀ դրամ: 
                                

<
>