Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն

16-01-2018

պետ՝ Գեղամ Խաչատրյան

     
   
 


Բուսական աշխարհի վերահսկողության  բաժին

պետ՝ Միքայել Սանթրոսյան

     
 

 

Կենդանական աշխարհի վերահսկողության  բաժին

պետ՝ Արթուր Բեգլարյան

     
 

<
>