Ընդերքի վերահսկողության վարչություն

16-01-2018

պետ՝  Արամ Ստեփանյան

     (374-11) 
   
 


Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների վերահսկողության  բաժին

պետ` Վահե Բարսեղյան

     (374-11) 565-196
 

 

Ընդերքի շահագործման վերահսկողության  բաժին

պետ` Հրաչյա Այվազյան

     (374-11) 
 

<
>