ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆՆԵՐ

17-04-2019

Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ 2019 թվականին կատարվելիք
գնում պլան
գնում պլան
գնում պլան​​​​​​​
գնում պլան​​​​​​​
գնում պլան​​​​​​​


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2019 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-07.03.2019թ.


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-05.03.2019թ.


«Անտառային մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-01.03.2019թ.


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-28.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-28.02.2019թ.


 «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն»ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-25.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-25.02.2019թ.


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով


 «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-27.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-13.02.2019թ.


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք

գնում պլան-ձեռնարկատիրական-05.04.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-05.04.2019թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-05.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-01.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-11.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.02.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-18.02.2019թ.


«Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-01.03.2019թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-01.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-01.03.2019թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-01.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-15.02.2019թ.


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-08.02.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-27.02.2019թ


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ԿԲՀ-08.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-01.02.2019թ.


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-26.02.2019թ.«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2018 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-31.01.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.03.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.05.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-27.09.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-29.10.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.12.2018թ.


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-02.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.02.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-14.08.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-14.08.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-17.12.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-17.12.2018թ.


«Զիկատար»բնապահպանական կենտրոն»ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-30.01.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-30.01.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-30.01.2018թ.


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-17.03.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-17.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-17.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-27.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-18.06.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-30.08.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-17.09.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-27.11.2018թ.


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-19.03.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-01.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-19.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-19.03.2018թ.


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ՊՏԱԾ-Հ-22.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.02.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-22.02.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-16.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-05.06.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-05.06.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-20.12.2018թ.


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-25.01.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-25.01.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-16.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-13.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-13.03.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-11.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.06.2018թ.
գնում պլան-03.07.2018թ.
գնում պլան-16.11.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-16.11.2018թ.
գնում պլան-19.12.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-19.12.2018թ.


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-15.03.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-15.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-15.03.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-14.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-14.06.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-14.06.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-02.10.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.10.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-02.10.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-20.12.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.12.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-20.12.2018թ.


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով-28.02.2018
գնում պլան-ԿԲՀ-պայմանով-28.02.2018
գնում պլան-10.09..2018
գնում պլան-արտաբյուջե-10.09.2018
գնում պլան-արտաբյուջե-11.12.2018
գնում պլան-19.12..2018
գնում պլան-արտաբյուջե-20.11.2018


«Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-պետական բյուջե-15.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-15.02.2018թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-15.02.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-15.02.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-11.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.06.2018թ.
գնում պլան-Տուկ-24.10.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-24.10.2018թ.
գնում պլան-բյուջե-24.10.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-24.10.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-07.11.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-ԿՕԱ-07.11.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-24.12.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-ՄԱԿ-24.12.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-24.12.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-24.12.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-26.12.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-26.12.2018թ


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-23.01.2018թ.
գնում պլան-բյուջե-06.08.2018թ.
գնում պլան-բյուջե-20.09.2018թ.
գնում պլան-06.12.2018թ.
գնում պլան-18.12.2018թ.


«Հայանտառ» ՊՈԱԿ 2018 թվականի 
գնում պլան-սեփական-17.05.2018թ.


 

Ապրիլ

20.04.2017թ. ‹‹Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
                          ‹‹Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե

19.04.2017թ. ‹‹Խոսրովի անտառ› պետական արգելոց››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

12.04.2017թ. ‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե


Մարտ

10.03.2017թ. ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե


Փետրվար

13.02.2017թ. ‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

10.02.2017թ. ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

09.02.2017թ. ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Զիկատար›› բնապահպանական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Զիկատար›› բնապահպանական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան,  արտաբյուջե

08.02.2017թ.  "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

07.02.2017թ. ‹‹Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

06.02.2017թ. ‹‹Արգելոցապարկային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Արգելոցապարկային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե


Հունվար

27.01.2017թ. ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

________________

25.01.2017թ. -‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե

 ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
  ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե

________________

11.01.2017թ. - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան,  բյուջե


2016թ.

Դեկտեմբեր

30.12.2016 -‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

22.12.2016 - ‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե

բյուջե (թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ)
արտաբյուջե (Հայաստանում <<ԿԱՕ-ների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի համաձայն բաց այրման վայրերում Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների և Լավագույն բնապահպանական գործողությունների ցուցադրություն)
արտաբյուջե (Հայաստանում ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի գործընկերության ներգրավումը քիմիկատների օրենսդրության և արդյունաբերության զարգացմանը)
արտաբյուջե(Հայաստանում նանոանվտանգության վերաբերյաալ ուսուցման վերաբերյա; ուսուցման և ներուժի ամրապնդմանն ուղղված ծրագիր)
արտաբյուջե(Հայաստանում սնդիկի մասին Մենամատայի կոնվենցիայի վավերացումը և իրականացման մեկնարկը)

21.12.2016 - ‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

21.12.2016 - ‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ››   ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

16.12.2016 - ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե

16.12.2016 - ‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե

15.12.2016 - ‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան
  արտաբյուջե

13.12.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

09.12.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

06.12.2016 - ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե

‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե
արտաբյուջե
բյուջե

05.12.2016 - ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ
արտաբյուջե
բյուջե

Հոկտեմբեր

17.10.2016 - ‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

14.10.2016 - ‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե
արտաբյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

Սեպտեմբեր

19.09.2016 - «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի գնումների պլան

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

«Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

Օգոստոս

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի գնումների պլան 
բյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե

‹‹Զիկատար›› բնապահպանական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե

"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե

"Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե

‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե
արտաբյուջե

"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (08.08.2016թ.)
բյուջե
արտաբյուջե

Հուլիս

‹‹Արգելոցապարկային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (06.07.2016թ.)
բյուջե
արտաբյուջե

‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
01.02.2016թ. բյուջե
14.032016թ. արտաբյուջե

‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (06.07.2016թ.)
  բյուջե
  արտաբյուջե(ձեռնարկատիրական գործունեություն)
  արտաբյուջե (Կովկասի բնության հիմնադրամի դրամաշնորհային միջոցներ)

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (01.02.2016թ.)
բյուջե
արտաբյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
01.02.2016թ. բյուջե

‹‹Սևան›› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (01.02.2016թ.)
բյուջե
արտաբյուջե

‹‹Հայաստանի բնության պետական թանգարան››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան (01.02.2016թ.)
բյուջե
արտաբյուջե

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
01.02.2016թ. բյուջե
14.03.2016թ. արտաբյուջե

‹‹Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
01.02.2016թ. արտաբյուջե

‹‹Խոսրովի անտառ› պետական արգելոց››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
01.02.2016թ. բյուջե
15.07.2016թ. արտաբյուջե

‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
13.06.2016թ. բյուջե
01.02.2016թ. արտաբյուջե

‹‹Զիկատար›› բնապահպանական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
01.02.2016թ. բյուջե
01.02.2016թ. արտաբյուջե

‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան
16.02.2016թ. բյուջե

<
>