Մշակվում է <<Վլադ Հակոբյանի անվան համակցված կերերի գործարան>> ՓԲԸ-ի՝ (Դիլիջանի տեղամաս) ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով 2 անանուն աղբյուրից՝ 2.1 լ/վրկ և 0.52 լ/վրկ նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

18-01-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է <<Վլադ Հակոբյանի անվան համակցված կերերի գործարան>> ՓԲԸ-ի՝ (Դիլիջանի տեղամաս) ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով 2 անանուն աղբյուրից՝ 2.1 լ/վրկ և 0.52 լ/վրկ նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա 2018 թվականի հունվարի 23-ին ժամը 16:00 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:


                      ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>