Պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություններ

19-08-2020

2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շրջակա միջավայրի նախարարության վարչական շենքի նախասրահի վերանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-5893294896» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-7991583636» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/12» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/11» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-7060347657» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-0624178752» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ցուցանակներ և հարակից առարկաներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-3724705825» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ձայնային սարքավորումներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-5837414623» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հեռախոսային սարքեր»-իձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-1197568686» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-4900708219» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-1078882715» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-9437542456» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-9676597260» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-7800948315»» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-7910723112» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեղեկատվական վահանակներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Ա-3062893345» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կնիքների, դրոշմակնիքների»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «Բ-8912014706» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/19» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/18» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/17» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Խմելու ջրի բաշխման» ձեռքբերման «06-0159-1-32» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/16» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/14» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Խմելու ջրի բաշխման» ձեռքբերման «06-0159-1-32» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայությունների» ձեռքբերման «Բ-4000490335» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայությունների» ձեռքբերման «Բ-9554943785» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բիզնես քարտի» ձեռքբերման Ա-9502942114» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ապրանքներ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/09 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/08 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/07 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/05 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թերթերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/13» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/11» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/10» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «Ա-5946121508» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «փոստային կապի ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «PD-82-01-19» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Փաստաթղթաշարժի էլեկտրոնային համակարգի սպասարկման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/09» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման» ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/08» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարության Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման»ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/06» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/05» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հոսթինգ  ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/04» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/03» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն2018 թվական

Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կողպեքներ»-ի ձեռքբերման «Բ-6700389227» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձեռքի ժամացույցներ»-ի ձեռքբերման «Ա-5400385484»ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/33 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/32 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տեքստիլի մաքրման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Ա-8382096264» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար Դրոշմակնիքներ ձեռքբերման «Ա-1813504977»ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Պահատուփեր»-ի ձեռքբերման «Բ-2192243803»ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/41ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների ստուգաչափման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/24 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձևաթղթերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/31 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քիմիական նյութերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/21 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/12» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների» ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/11» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար փոստային կապի ձեռքբերման ծառայությունների ձեռքբերման` «PD-112-02-18»  ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար փոստային կապի ձեռքբերման ծառայությունների ձեռքբերման` «PD-111-02-18» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման  «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկման` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների ձեռքբերման`  ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Հոսթինգ ծառայությունների ձեռքբերման` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման`  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման` (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03 ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01» ծածկագրով պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

<
>