Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

19-08-2020

2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շրջակա միջավայրի նախարարության վարչական շենքի նախասրահի վերանորոգման» աշխատանքների ձեռքբերման «ՇՄՆ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/15 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/14 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների» ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/13 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շրջակա միջավայրի նախարարության Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման» ծառայությունների ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/12 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման» ծառայությունների ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/11 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Մալուխային հեռուստահաղորդումներ»-ի ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/10 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման ՇՄՆ-ԾՁԲ-20/09 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման Բ-5893294896 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման Ա-7991583636 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/12 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-20/11 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Բ-7060347657» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Բ-0624178752» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ցուցանակներ և հարակից առարկաներ»-ի ձեռքբերման «Բ-3724705825» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ձայնային սարքավորումներ»-ի ձեռքբերման «Ա-5837414623» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Հեռախոսային սարքեր»-ի ձեռքբերման «Բ-1197568686» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Ա-4900708219» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Ա-1078882715» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Բ-9437542456» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Բ-9676597260» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Բ-7800948315» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Բ-7910723112» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Տեղեկատվական վահանակներ»-ի ձեռքբերման «Ա-3062893345» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Կնիքների, դրոշմակնիքների»-ի ձեռքբերման «Բ-8912014706» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԱՊՁԲ-19/20» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/19» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման «ՇՄՆ-ԾՁԲ-19/18» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար «Ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/17» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Խմելու ջրի բաշխման» ձեռքբերման «06-0159-1-32» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/16» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/14» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Խմելու ջրի բաշխման» ձեռքբերման «06-0159-1-32» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայությունների» ձեռքբերման «Բ-4000490335» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ներկայացուցչական ծառայությունների» ձեռքբերման «Բ-9554943785»  ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բիզնես քարտի» ձեռքբերման «Ա-9502942114» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ապրանքներ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/09» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Գրասենյակային նյութերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/08» ձեռքբերման ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/07» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքների»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/06» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Շշալցված աղբյուրի ջրի»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/05» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Թերթերի» ձեռքբերման «ԲՆ-ԱՊՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արխիվացման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/13»  ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/11» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների»» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/10» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «ՀԾ-Հաշվապահ 7 համակարգի սպասարկման ծառայությունների» ձեռքբերման «Ա-5946121508» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն​​​​​​​


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «փոստային կապի ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «PD-82-01-19» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Փաստաթղթաշարժի էլեկտրոնային համակարգի սպասարկման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/09» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման» ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/08» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Բնապահպանության նախարարության  Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային  տարածքների սպասարկման» ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/06» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների»»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/05» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Հոսթինգ  ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/04» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/03» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման «ԲՆ-ԾՁԲ-19/01» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն2018 թվական

Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Կողպեքներ»-ի ձեռքբերման «Բ-6700389227» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձեռքի ժամացույցներ»-ի ձեռքբերման «Ա-5400385484» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/33 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/32 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տեքստիլի մաքրման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման «Ա-8382096264» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար կարիքների համար Դրոշմակնիքներ ձեռքբերման «Ա-1813504977» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Պահատուփեր»-ի ձեռքբերման «Բ-2192243803» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


Բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/41 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/28 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Անտառների գույքագրման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/25 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Լաբորատոր սարքավորումների ստուգաչափման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/24 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/22 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/21 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Արտասահմանյան պատ­վի­րա­կու­թյուն­ների ընդունելության ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/19 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Սարքերի և սարքավորումների սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/23 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Ձևաթղթերի» ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/31 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քիմիական նյութերի»-ի ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/21 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/14 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/13 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/12 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տնտեսական ապրանքներ»-ի ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/11 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քաղաքային հեռախոսակապ»-ի ձեռքբերման  «ՀՀ ԲՆ-ԾՁԲ-14/24» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի փոստային կապի ձեռքբերման «PD-112-02-18» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար փոստային կապի ձեռքբերման  «PD-111-02-18» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Խմելու ջուր և ջրահեռացման» ձեռքբերման «6-10-4» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն 


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Քաղաքային հեռախոսակապ»-ի ձեռքբերման «112756074» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/16» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/15-2 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության  և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հայտարարությունների տպագրման և հրատարակման ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/07-2 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՄՌԿՏՀ) ուղեկցման ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-1, ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/05-2 ածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Հոսթինգ ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/08 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/07 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


 ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ներկայացուցչական ծառայությունների ձեռքբերման  (Շշալցված չգազավորված ջուր) ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/04 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի ձեռքբերման  ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03 ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար Ավտոտրանսպորտային  միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն (ԱՊՊԱ ծառայություն) ձեռքբերման «ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01» ծածկագրով նքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

<
>