Համաձայնագրեր

10-05-2019

2019
Բնապահպանության նախարարություն «Անտառների գույքագրման ծառայությունների ձեռքբերման» «ԲՆ-ԾՁԲ-19/11» ծածկագրով պայմանագրի 11.03.2019թ կնքված համաձայնագիր


2019
Բնապահպանության նախարարություն «Էլեկտրականության բաշխման» «ԿՊ0058-2» ծածկագրով պայմանագրի 20.02.2019թ կնքված համաձայնագիր​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


2019
Բնապահպանության նախարարություն «Հեռախոսակապի ծառայությունների»​​​​​​​ «ԲՆ-ԾՁԲ-14/24» ծածկագրով պայմանագրի 01.02.2019թ կնքված համաձայնագիր​​​​​​​​​​​​​​


2019
Բնապահպանության նախարարություն «Հեռախոսակապի ծառայությունների»​​​​​​​ «112756074» ծածկագրով պայմանագրի 01.02.2019թ կնքված համաձայնագիր​​​​​​​ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06


Հոսթինգ ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04


Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարում ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01


Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայություններ ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման համաձայնագիր
 ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2​​​​
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2/1


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման համաձայնագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1/1

<
>