Համաձայնագրեր

30-07-2018

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից զբաղեցվող շենքային տարածքների սպասարկում` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/06


Հոսթինգ ծառայություններ` ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/04


Թերթերի, լրագրերի, ամսագրերի մատակարարում ՀՀ-ԲՆ-ԱՊՁԲ-18/01


Մալուխային հեռուստահաղորդումների ծառայություններ ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/03


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման համաձայնագիր
 ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2​​​​
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-2/1


ՀՀ բնապահպանության նախարարության կարիքների համար «Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրական ծառայությունների» ձեռքբերման համաձայնագիր
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1
ՀՀ-ԲՆ-ԾՁԲ-18/01-1/1

<
>