<<Խաչհար>> ՍՊԸ-ի Երևան քաղաքի Արտաշատի խճ 1, նրբ 6/2 հասցեում շինարարական թափոնների վերամշակման և ասֆալտբետոնե խառնուրդների շենքերի մասնատման նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

12-04-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. ապրիլի 25-ին, ժամը 12:00-ին Երևան քաղաքի, Արտաշատի խճուղի 1 նրբանցք 6/2 տեղի կունենան  <<Խաչհար>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Երևան քաղաքի Արտաշատի խճ 1, նրբ 6/2 հասցեում շինարարական թափոնների վերամշակման և ասֆալտբետոնե խառնուրդների շենքերի մասնատման նախագծի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ):       
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 22-02-18, 22-15-68, 091494432:

<
>