<<ՋՍՖ>> ՍՊԸ-ի Երևան քաղաքի Սևակի 51/2 հասցեում նախատեսվող բնակելի առևտրային համալիրի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

13-04-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. ապրիլի 25-ին, ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի, Մամիկոնյանց 56 հասցեում տեղի կունենան  <<ՋՍՖ>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Երևան քաղաքի Սևակի 51/2 հասցեում նախատեսվող բնակելի առևտրային համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ):       
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 22-02-18, 22-15-68:
 

<
>