<<ԱՏ Պլյուս>> ՍՊԸ-ի Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի թևերում 2018-2021թթ ընթացքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

18-04-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. մայիսի 8-ին, ժամը 10:30-ին ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Տաշտուն բնակավայրի ղեկավարի նստավայրում նույն օրը ժամը 15.00-ին Քաջարան համայնքի Լեռնաձոր բնակավայրի ղեկավարի նստավայրում  տեղի կունենան  <<ԱՏ Պլյուս>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի թևերում 2018-2021թթ ընթացքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ):       
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 22-02-18, 22-15-68:

<
>