<<Էրեբունի շուկա>> ՍՊԸ էրեբունի վարչական շրջանի թրեբունի փող. 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/9, 19/5, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16 հասցեներում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքների վերաբերյալ հ

05-06-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. հունիսի 18-ին, ժամը 12:00-ին Երևան քաղաքի, Աջափնյակ վարչական շրջանի Գ-1 թաղամաս, Սիլիկյան նոր խճ. 1 շինություն հասցեում տեղի կունենան «Էրեբունի շուկա» ՍՊԸ կողմից ներկայացված էրեբունի վարչական շրջանի  Էրեբունի փող. 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/9, 19/5, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16 հասցեներում գոյություն ունեցող առևտրի կենտրոնի վերակառուցման և ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 22-02-18, 22-15-68:

<
>