ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

29-10-2018

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում
բաժին` 05, խումբ` 06, դաս` 01, ծրագիր` 09
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջետային հաշիվ միջոցների հաշվին կատարվելիք​​​​​​​
գնումների պլան-1​​​​​​​


Սևանա  լճում  և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման ծառայություններ 
բաժին`  05, խումբ`  04, դաս` 01 ծրագիր`  02
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1


Սևանա  լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ
բաժին`  05, խումբ`  04, դաս` 01 ծրագիր`  01
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2


Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություն
բաժին`  01, խումբ`  01, դաս` 03 ծրագիր`  04
գնումների պլան
գնումների պլան
-1


Տեսչական մարմինների կարողությունների զարգացում 
բաժին`  05, խումբ`  06, դաս`  01 ծրագիր`  08
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2


Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում
բաժին`  05, խումբ`  06, դաս`  01 ծրագիր`  03
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին 
բաժին`  05, խումբ`  06, դաս`  01 ծրագիր`  07
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2
գնումների պլան-3
գնումների պլան-4
գնումների պլան-5


Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում
բաժին` 05, խումբ` 06, դաս` 01, ծրագիր` 01
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2
գնումների պլան-3

 

 


 

<
>