Մշակվում  է  <<Ակնա Ջուր>> ՍՊԸ-ի ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի վարչական տարածքում խմելու-կենցաղային և արդյունաբերական /շշալցում/   նպատակներով <<Հաուզի ջուր>> կոչվող բնական աղբյուրից՝ 5.0 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը

22-06-2018

     ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է  <<Ակնա Ջուր>> ՍՊԸ-ի ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի վարչական տարածքում խմելու-կենցաղային և արդյունաբերական /շշալցում/   նպատակներով <<Հաուզի ջուր>> կոչվող բնական աղբյուրից՝ 5.0 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա 2018 թվականի հունիսի  26-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                                                      ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>