Բնապահպանության նախարարության «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը «Կանաչ Կլիմա» հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացվող «Պատրաստվածության աջակցության» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մրցույթային կարգով աշխատանքի է հրավիրում միջազգային փորձագետների

17-08-2018

Փորձագետները պետք է օժանդակեն Կանաչ Կլիմա Հիմնադրամի «Պատրաստվածության աջակցության» դրամաշնորհի շրջանակներում աշխատանքներ իրականացնող տեղական խորհրդատվական կազմակերպությանը և «ԲԾԻԳ»-ի անձնակազմին՝ տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված խնդիրների լուծման նպատակով: Միջազգային փորձագետների նախաորակավորման ընթացակարգերի վերաբերյալ հղումները բերված են ստորև:
https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2018/08/Expert-for-company-MNP-Arm.doc
(Հրապարակված է 2018-08-15 22:06:33-ից մինչեւ 2018-08-30 11:00:00 ժամը ներառյալ)
https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2018/08/Expert-for-EPIU-Arm.doc
(Հրապարակված է 2018-08-15 22:23:40-ից մինչեւ 2018-08-30 11:00:00 ժամը ներառյալ)

<
>