Մշակվում  է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում  Զավեն Հակոբյանի սեփական հողատարածքի ոռոգման նպատակով՝  <<Յողունարխ>>  կոչվող սելավատարից՝ 3.75 լ/վրկ ջրառի նոր  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը

28-08-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում  Զավեն Հակոբյանի սեփական հողատարածքի ոռոգման նպատակով՝ ՙՙՅողունարխ՚՚ կոչվող սելավատարից՝ 3.75 լ/վրկ ջրառի նոր  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2018  սեպտեմբերի 3-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                      ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>