<<Սերգե-Ագոպիգ Դեր-Սահագուրյան>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Երևան քաղաքի Փ.Բուզանդի 12,14 և Արամի 11/1 հատվածի կառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

03-09-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով եմ 2018թ. սեպտեմբերի 12-ին, ժամը 12:00-ին Երևան քաղաքի, Դեմիրչյան 2/1 հասցեում տեղի կունենան <<Սերգե-Ագոպիգ Դեր-Սահագուրյան>> ՍՊԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Երևան քաղաքի Փ.Բուզանդի 12,14 և Արամի 11/1 հատվածի կառուցման նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am, ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-18, 011/22-02-17:

<
>