«ԱՔՍԵՍՍ Քոնսալթ» ՍՊԸ Ծաղկահովիտ և Նորաշեն բնակավայրերում հողապաշտպան անտառտնկարկներ հիմնելու աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

06-09-2018

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ գլխով սահմանված կարգով 2018թ. սեպտեմբերի 14-ին` ժամը 14:00-ին  Ծաղկահովիտ համայքնի համայնքապետարանում /Արագածոտնի մարզ, Ծաղկահովիտ համայնք 
Հոկտեմբերյան փող., 2/1 շենք / տեղի կունենա «ԱՔՍԵՍՍ Քոնսալթ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված՝ «ԳՄՀԸ Կենսաբազմազանության Կայուն Կառավարումը Հարավային Կովկասում Ծրագրի աջակցությամբ Շրջակա Միջավայրի Կայունության Աջակցման Կենտրոն ՀԿ-ի կողմից Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ և Նորաշեն բնակավայրերում հողապաշտպան անտառտնկարկներ հիմնելու աշխատանքների» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային  ծանուցում և քննարկումներ / երկրորդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am ), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-18, 011/22-02-17, Ծաղկահովիտի համայնքապետարանում:
 

<
>