ԲՆ «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը «Կանաչ Կլիմա» հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացվող «Պատրաստվածության աջակցության» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում միջազգային փորձագետի ընտրության նպատակով հայտարարում է նախաորակավորման ընթացակարգ

10-09-2018

Փորձագետը պետք է օժանդակի Կանաչ Կլիմա Հիմնադրամի «Պատրաստվածության աջակցության» դրամաշնորհի շրջանակներում աշխատանքներ իրականացնող ԲՆ «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի անձնակազմին՝ տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված խնդիրների լուծման նպատակով: Միջազգային փորձագետի նախաորակավորման ընթացակարգերի վերաբերյալ հղումները բերված են ստորև.
https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2018/08/1-Expert-for-EPIU-Arm-1.doc
(Հրապարակված է 2018-09-07 16:45:42-ից մինչեւ 2018-09-20 17:00:00 ժամը ներառյալ)
 

<
>