«Ռուբեն և Էդվինա» ՍՊԸ Լոռու մարզի Ղուրսալի-Խաչակապի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի Ղուրսալի-3 տեղամասի հարավային թևում օգտակար հանածոներիի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նա

13-09-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, սահմանված կարգով 2018թ. Սեպտեմբերի 28-ին, ժամը 12:00-ին Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Ռուբեն և Էդվինա» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Լոռու  մարզի Ղուրսալի-Խաչակապի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի Ղուրսալի-3 տեղամասի հարավային թևում օգտակար հանածոներիի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-18: 

<
>