«ՀՏԶՀ» Դեպի «Սոճուտ» դենդրոպարկ տանող ճանապարհի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

18-09-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, սահմանված կարգով 2018թ. հոկտեմբերի 1-ին, ժամը 12:30-ին Լոռու մարզի Գյուլագարակի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «ՀՏԶՀ» կողմից ներկայացված Դեպի «Սոճուտ» դենդրոպարկ տանող ճանապարհի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-18: 

<
>